• Dolnośląska Izba Lekarska rozpoczyna jesienny sezon kursów
  • Tematyka najbliższego  kursu dotyczyć będzie odbudowy zębów w odcinku bocznym. Termin 24 września
  • W ramach kursu poruszane będą kwestie związane z diagnozą, planowaniem, narzędziami stosowanymi w trakcie zabiegów oraz tworzeniem dokumentacji medycznej

Wrześniowy kurs dla stomatologów

Rozpoczyna się cykl kursów organizowanych przez Dolnośląską Izbę Lekarską  dla lekarzy dentystów.

Temat kursu: Estetyczna i funkcjonalna odbudowa zębów w odcinku bocznym – diagnoza, planowanie, narzędzia i dokumentacja medyczna
Termin kursu: 24 września w godzinach 9:00-11:00
Miejsce: ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu

Kierownikiem naukowym kursu jest lek.dent. Bartłomiej Załęski

Punkty edukacyjne: 2

Stomatologia zachowawcza. Program kursu

Zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • diagnostyka ubytków II klasy – zdjęcia skrzydłowo-zwarciowe, detektor próchnicy, izolacja.
  • preparacja adhezyjna,
  • procedury adhezyjne.

Uczestnikom kursu będą zaprezentowane następujące techniki aplikacyjne:

  • prawidłowa odbudowa punktów stycznych – rekonstrukcja ścian interproksymalnych,
  • techniki modelowania kompozytu,
  • modelowanie powierzchni okluzyjnych – rozkład punktów kontaktu.

Polerowanie – minimalne opracowanie, maksymalny efekt.

Przypadki kliniczne okiem eksperta.

Zgłoszenia pisemne na kurs należy kierować do Komisji Kształcenia DRL: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl lub telefoniczne pod numerami: 71/79-88-068, 71/79-88-081.