Funkcję prezydenta Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii będzie nadal sprawował dotychczasowy jego szef Michał Dudziński. Na stanowisko wiceprezydenta PTSS wybrano Witolda Świenca.

W skład Zarządu Głównego PTSS wchodzić będą także:
Krzysztof Łapacz – wiceprezydent ds. kontaktu z organizacjami zewnętrznymi i finansów,
Aleksandra Warszawska – sekretarz generalny,
Maria Liszewska - narodowy koordynator ds. profilaktyki,
Karolina Ziaja - narodowy koordynator ds. szkoleń,
Karolina Załęska - narodowy koordynator ds. promocji i social media,
Viktorija Kulikovska - narodowy koordynator ds. wymian,
komisja rewizyjna
Adam Drynda
Grzegorz Mazurek
Filip Rajczyk
wakat – skarbnik generalny,

Ogłoszone zostały jednocześnie wybory uzupełniające do ZG PTSS na stanowisko skarbnika generalnego oraz do sądu koleżeńskiego (3 członków).

Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: wybory@ptss.pl z podaniem:
- imienia i nazwiska,
- roku studiów (lub lekarz stażysta),
- oddziału,
- e-maila,
- stanowiska, na które kandydujesz,
- potwierdzenia wpłaty (przelewu z PayU) składki członkowskiej (lub sprawozdanie z działalności w poprzednim roku w Zarządzie Lokalnym lub Głównym),
- kilku słów o sobie: motywy kandydowania do Zarządu Głównego PTSS, dotychczasowe działania na rzecz PTSS i uczelni, plan na rozwój PTSS.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 grudnia 2021r. do godziny 23:59..

Warunkiem zgłoszenia kandydatury jest członkostwo w PTSS w roku akademickim 2021/2022 (wypełniona deklaracja członkowska i opłacona składka).

Wybory uzupełniające odbędą się 11 grudnia 2021 r. o godz. 18:00 poprzez platformę Zoom.

W wyborach prawo głosu będą mieli delegaci każdego z Oddziałów, którzy zostaną oddelegowani przez Zarządy Lokalne.