• Władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłosiły 26 lipca drugą listę zakwalifikowanych na studia stomatologiczne. Jest na niej 121 nazwisk (73 osoby wstępnie zakwalifikowane i 48 przyjęte) 
  • Minimalny poziom punktowy, uprawniający do studiowania stomatologii na UM w Lublinie (tryb dzienny, stacjonarny) - to obecnie 257 pkt. (262 pkt. na poprzedniej liście)
  • Na UM w Lublinie o jedno miejsce na stomatologii rywalizowało ok. 15,3 osób (12 osób w roku ubiegłym)

Na liście rezerwowej 1141 osób 

Na liście rezerwowej widnieje 1141 nazwisk. To osoby, które, przynajmniej teoretycznie, mają jeszcze szansę na studiowanie stomatologii w Lublinie.

Jest na niej m.in. 16 osób, które zdobyły w tej grupie najwięcej, bo 256 pkt. I to one mają największe szanse na dostanie się na studia. Największe nie oznacza, że duże. Na informację w tym względzie muszą poczekać do 1 sierpnia, wówczas to powinna być ogłoszona kolejna lista przyjętych.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na listę rezerwową, powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty podawane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, aż do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego (9 października).

Formalności. Przyjęci na studia mają czas do 31 lipca

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na I rok studiów zobowiązani są złożyć komplet dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Centrum Symulacji Medycznej, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 4, sala 155 (I piętro) w terminach:

26 - 28 lipca 2023 r. – godz. 9.00 - 13.00
31 lipca 2023 r. – godz. 9.00 - 12.00