PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

KS NRL modeluje kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów

Autor: miro • Źródło: ms
06-03-2019, 08:15
KS NRL modeluje kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów KS NRL optuje za zmianami w systemie kształcenia lekarzy dentystów
Komisja Stomatologiczna NRL zabiega o zmiany w prawie sprzyjające potrzebom optymalnego kształcenia stomatologów.

Komisja Stomatologiczna przypomina, że
jest projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, będący efektem prac Zespołu Ministerstwa Zdrowia, utworzonego w celu opracowania propozycji stosownych zmian. 

Komisja Stomatologiczna przypomina także, że
nowelizacja ustawy, w części poświęconej kształceniu podyplomowemu, była elementem porozumienia, jakie w lutym 2018 r. podpisali: minister zdrowia i przedstawiciele Porozumienie Rezydentów OZZL.

Komisja Stomatologiczna przypomina ponadto, że
uczestniczyła w procesie zgłaszania propozycji w toku prac specjalnego zespołu MZ. 

Komisja Stomatologiczna przypomina, że optowała za zmianami, które:
- obligowałyby ministra zdrowia, aby ten w rozporządzeniu „specjalizacyjnym” uwzględnił specyfikę form wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty;
- pozwoliłyby wdrożyć w praktyce szkolenia specjalizacyjnego zasady „mistrz-uczeń”;
- usuwałyby niejasności co do uprawnień lekarzy dentystów do tzw. „bonu patriotycznego”;
- pozostawiłyby staż podyplomowy stomatologów w formie niepodzielonej na część podstawową i spersonalizowaną, z jednoczesnym zagwarantowaniem urlopu wypoczynkowego w trakcie trwania stażu;
- doprowadziłyby do likwidacji zakazu łączenia umowy z NFZ z pracą u innego świadczeniodawcy NFZ, jeśliby zatrudnienie to było związane ze szkoleniem specjalizacyjnym (ważne dla nieograniczania możliwości szkolenia specjalizacyjnego).

Komisja Stomatologiczna przypomina, że już po zakończeniu prac zespołu MZ, środowisko stomatologiczne zgłosiło propozycje kolejnych poprawek:
- wydzielenie środków budżetowych na kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów w wielkości proporcjonalnej do liczby absolwentów kierunków lekarsko-dentystycznych;
- precyzyjne określenie elementów umowy MZ z placówką prowadzącą szkolenie specjalizacyjne -  refundacja w celu uwzględnienia wielu kosztów dotychczas pominiętych;
- zniesienie lub ograniczenie zakazu zatrudniania lekarzy w praktykach, jako warunku niezbędnego do powiększania liczby miejsc akredytowanych do szkolenia specjalizacyjnego.

KSNRL apeluje o pilne rozpatrzenie zasygnalizowanych poprawek.

źródło: nil.org.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH