W Krakowskim Centrum Konferencyjnym ICE odbyła się 4 lipca 2021 r., uroczystość absolutorium studentów kierunku lekarsko-dentystycznego UJ CM. To świetna okazja, aby nagrodzić tych, którym udało się uzyskać najlepsze wyniki w nauce i najbardziej aktywnie działających na rzecz środowiska studentów.

Nagroda rektora za działalność w Polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii
Zuzanna Kazibudzka

Nagroda  dziekana za:
- najwyższą średnią ocen:
Magdalena Skiba – 4,65
Grzegorz Godyń- 4,56
Paweł Żarecki – 4,56

- nagroda specjalna:
Barbara Kubala 

 – nagrody dla najlepszych asystentów kierunku  lekarsko-dentystycznego:
dr hab. Katarzyna Szczeklik
dr hab. Iwona Gregorczyk-Maga
lek. dent. Patryk Kałuża
dr Justyna Hajto-Bryk
dr Krzysztof Gronkiewicz