4 i 5 grudnia w Krakowie będzie miało miejsce prawdziwe święto dla miłośników laseroterapii. Polskie Towarzystwo Stomatologii Laserowej (PTSL) zaprasza wszystkich do uczestnictwa w I Kongresie.

Dental Radio: Znajdujemy się w przededniu ważnego wydarzenia dla Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej, jakim jest I Kongres PTSL.

Prezes PTSL, dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak: Tak, Kongres już  4 i 5 grudnia w Krakowie. Jest to bardzo ważne wydarzenie – święto dla miłośników laseroterapii i duży sprawdzian dla Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej. Otrzymaliśmy niemały kredyt zaufania od światowych sław stomatologii laserowej, to motywuje, ale i obliguje nas do tego, że Kongres musi być na najwyższym poziomie. 

Patrząc na program Kongresu rzeczywiście można stwierdzić, że PTSL mierzy wysoko. Do Krakowa zjadą ci, którzy wyznaczają kierunki rozwoju stomatologii laserowej...

Program Kongresu jest niesamowicie bogaty, ale i różnorodny. Tematem naszego Kongresu są „Lasery w stomatologii”, w każdej jej specjalizacji. Dlatego w ciągu dwóch dni kongresowych przedstawionych zostanie niemal 30 wykładów, poruszających wiele interesujących tematów z zakresu wykorzystania laserów wysoko- i niskoenergetycznych w pracy zarówno chirurga, jak i implantologa, periodontologa czy endodonty oraz w leczeniu chorób stawów skroniowo-żuchwowych, jak również w stomatologii zachowawczej, dziecięcej i estetycznej.

Usłyszymy m.in. wykład na temat zastosowania lasera w chirurgii i implantologii. Wygłosi go prof. Umberto Romeo, prezydent  World Federation for Laser Dentistry i wykładowca w Sapienza University of Rome. O zastosowaniu laserów niskiej i wysokiej mocy w leczeniu endodontycznym, mówić i pokazywać będzie na zdjęciach z mikroskopu elektronowego prof. Adam Stabholz, wieloletni dziekan szkoły dentystycznej i szef katedry endodoncji Hebrew University-Hadassah. Prof. Giovanni Olivi z Włoch przedstawi temat laserów w stomatologii dziecięcej, a także zaprezentuje unikatowy sposób odkażania kanałów korzeniowych (opracowany wspólnie z Amerykańskim Towarzystwem Endodotycznym). 

Dr Ilay Maden z Turcji naukowiec, ale także genialny prelegent zafascynuje z pewnością wiedzą i osobowością tych, którzy będą uczestnikami jego wykładu wzbogaconego unikatowym materiałem filmowym. Tematyka wykładu to zastosowanie laserów w implantologii.

DT: A czy Kongres wspierają także polscy specjaliści z zakresu stomatologii laserowej?

dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak: Oczywiście, wielu polskich specjalistów od zastosowań lasera w gabinecie dentystycznym wspiera nasze działania i będzie z nami podczas Kongresu. Wspomnę chociażby o dr hab. n. med. Elżbiecie Dembowskiej, kierowniku Zakładu Periodontologii i Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, która jest przewodniczącą Rady Naukowej Kongresu. Wysłuchamy także wykładu prof. dr hab. n. med. Marzeny Dominiak, kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu.

Wspiera nas prof. Małgorzata Pietruska, kierownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, podobnie jak prof. dr hab. n. med. Maria Chomyszyn – Gajewska, kierująca Instytutem Stomatologii CM UJ.

DT: Można jednak odnieść wrażenie, że Kongres adresowany jest do osób, które już posiadają laser i mają choćby podstawową wiedzę o jego działaniu.

dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak: Nie ukrywam, że liczymy na uczestników zaznajomionych już z techniką laserową. Kongres to dla nich znakomita okazja do przedyskutowania i skonfrontowania swoich doświadczeń i spostrzeżeń. Cały czas jednak myślimy o tych, którzy dopiero rozważają zakup lasera i  chcą  wzbogacić swój warsztat i usługi o  technikę laserową. Kongres to najlepsze miejsce, aby przyswoić obiektywną wiedzę na temat nowych procedur, innego podejścia do metodyki leczenia.

Więcej: dentalradio.pl