• Kształcenie przyszłych lekarzy dentystów na możliwie najwyższym poziomie powoduje, że wzrasta też skala trudności, która wiąże się z uzyskaniem wykształcenia stomatologicznego
  • Wymagania, w odczuciu grupy studentów stomatologii UM we Wrocławiu, mogą powodować pewne trudności. Przy czym dla jednostek problemy są większe niż dla pozostałych  
  • Stomatologia na UM we Wrocławiu ma wyjątkowo duże problemy lokalizacyjne. To zdecydowanie utrudnia studentom naukę
  • UM we Wrocławiu dysponuje mocną kadrą nauczycieli akademickich. Tutaj jest najliczniejsza grupa samodzielnych pracowników naukowych spośród wszystkich wydziałów lekarsko - stomatologicznych w Polsce  

infoDENT24pl zwrócił się do prof. Marzeny Dominiak, prorektor ds. strategii rozwoju UM we Wrocławiu z prośbą o ocenę zarzutów, przedstawionych przez wyborczą.pl. Zapytaliśmy także o stanowisko w tej sprawie prezydenta Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Witolda Świenca, który jest studentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Rozwiązywanie problemów 

Prof. Marzena Dominiak

Problemy przedyskutowaliśmy m.in. z przedstawicielem studentów stomatologii, prezydentem PTSS Witoldem Świencem. Oceniam, że udało się nam zgodnie ocenić sytuację i nakreślić plan zmian.

Wspomniane w relacji wyborczej.pl psychotropy są pewnym wyolbrzymieniem problemu sytuacyjnego, który się pojawił. Nie zapominajmy, że istnieje potrzeba kształcenia przyszłych lekarzy dentystów na możliwie najwyższym poziomie. Potrzeby edukacyjne rosną, a te powodują, że wzrasta też skala trudności, która  wiąże się z uzyskaniem wykształcenia stomatologicznego. Zmieniamy pewne aspekty nauczania. Dysponujemy odpowiednim potencjałem naukowym. Pod względem liczebności samodzielnych pracowników nauki Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu nie ma sobie równych w kraju.

Wymagania, które stopniowo modyfikujemy, w odczuciu grupy studentów mogą powodować pewne trudności. Przy czym dla jednostek problemy stają się większe niż dla pozostałych. Pojedyncze osoby zapewne odczuwają dyskomfort. Pracujemy nad rozwiązaniem sytuacji, chcemy to poprawić.

Stomatologia na wrocławskim uniwersytecie medycznym ma wyjątkowo duże problemy lokalizacyjne. To zdecydowanie utrudnia studentom naukę. Liczymy na nowe lokalizacje.  

Tak, czy inaczej nasi studenci nie próbują przenosić się na kierunek stomatologiczny w innych miastach. Powiem więcej, wielu naszych absolwentów podejmuje u nas kształcenie podyplomowe. To dobra, wizytówka tego, że nie jest we Wrocławiu tak źle, jak to niektórzy oceniają. 

Nie tylko problemy lokalowe  

Witold Świenc, prezydent PTSS

Rzeczywiście w świetle ostatnich wydarzeń, w tym krytycznego artykułu w wyborczej.pl wypłynęło kilka nieprzyjemnych spraw. Te jednak, dzięki interwencji dziekanów - prof. Marcina Mikulewicza i prof. Tomasza Konopki oraz prorektor prof. Marzeny Dominiak, zostały już zażegnane. Mam głównie na myśli niestosowne uwagi wobec studentów stomatologii, ze strony niektórych prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Problemy studentów wynikają głównie z wyjątkowo ograniczonych możliwości lokalowych na naszym Wydziale przy ul. Krakowskiej 26. Kubatura budynku jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Jednym z trudnych do realizacji wyzwań było wygospodarowanie przestrzeni na klub studencki. Na szczęście klub funkcjonuje - jest to wielki plus w oczach studentów uczelni.

Perspektyw na to, aby udało się nam przenieść do kampusu przy ul. Borowskiej obecnie nie ma. Mówi się o zmianie lokalizacji na tzw. stary kampus w rejonie dawnych klinik UM we Wrocławiu. Nie jest to optymalne rozwiązanie, ale i tak byłaby to lepsza opcja niż obecna sytuacja.

PTSS o potencjale UM we Wrocławiu

Jako przedstawiciel PTSS mam wiele okazji odwiedzać inne uczelnie medyczne, odwiedzać i obserwować różnice pomiędzy naszym uniwersytetem medycznym a innymi ośrodkami kształcącymi lekarzy dentystów.

We Wrocławiu mamy naprawdę mocną kadrę nauczycieli akademickich. Tutaj jest najliczniejsza grupa samodzielnych pracowników naukowych spośród wszystkich wydziałów lekarsko - stomatologicznych w Polsce. Mamy nowatorski, prowadzony na światowym poziomie system kształcenia. Wspomnę o zajęciach z laseroterapii, medycyny regeneracyjnej, czy implantologii.

Niestety dużym ograniczeniem są właśnie możliwości lokalowe, ponieważ zajęć tych nie da się przeprowadzić w siedzibie wydziału, przy ul. Krakowskiej.

Trwające remonty i modernizacja budynku to dobry sygnał dla nas, studentów, ponieważ widzimy, że zarówno dziekani, jak i kadra dydaktyczna dbają o polepszenie warunków panujących w budynku. Najkorzystniejszą perspektywą byłyby jednak przenosiny w celu zwiększenia dostępnej przestrzeni. Moglibyśmy wówczas sprawniej nabywać wiedzę i lepiej rozwijać się klinicznie.

Z zaciekawieniem odwiedzamy, powstałe w ostatnich latach, nowoczesne centra przeznaczone na naukę stomatologii. Takim miejscem jest chociażby Warszawski Uniwersytet Medyczny. Uczelnia oferuje studentom stomatologii szerokie możliwości. Chodzi szczególnie o bazę dydaktyczną. Taki potencjał daje studentom perspektywę szerokiego rozwoju. Ważne są szanse na nabywanie umiejętności w lepszych warunkach, z dostępem do nowoczesnej technologii.

Jesteśmy wdzięczni za dotychczas wprowadzone zmiany, ale i z niecierpliwością wyczekujemy dalszych.

Oddział PTSS Wrocław stara się wspierać koleżanki i kolegów. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z przedstawicielami wydziału lekarsko – stomatologicznego naszej uczelni. Szczęśliwie z tej strony mamy wsparcie naszych działań.

***
Przypomnijmy, że o problemach związanych z  warunkami studiowania we Wrocławiu: sygnalizowaliśmy m.in. w materiale UM we Wrocławiu: coraz lepsze warunki na stomatologii