•  Zapowiadana zmiana sposobu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów obniży standardy nauczania.
  • Odbędzie się to ze szkodą dla pacjentów, ale i dla samych absolwentów szkół nie będących uniwersytetami.
  • W proteście wobec tych zmian do Naczelnej Rady Lekarskiej dołączył Konwent Prezesów ORL.

Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich jest oburzony projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1569) dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.

Próba felczeryzacji zawodu lekarza 

Wprowadzenie do tego projektu zapisów umożliwiających kształcenie lekarzy w wyższych szkołach zawodowych jest kolejną próbą felczeryzacji zawodu lekarza.  To jednocześnie odbieranie polskiemu społeczeństwu szansy na właściwe i nowoczesne leczenie w wykonaniu rzetelnie wykształconych lekarzy. W końcowym rozrachunku na tych zmianach ucierpi przede wszystkim polski pacjent, czytamy w stanowisku Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich.

Nie ma i nigdy nie będzie zgody samorządu lekarskiego na obniżanie jakości kształcenia lekarzy. A forsowanie takich zapisów w momencie trwania protestu wszystkich środowisk medycznych wygląda na próbę dalszego dewaluowania polskich lekarzy przez rządzących.

Ustawa o kształceniu lekarzy łamie zasady prawodawstwa

Wcześniej prezes NRL  apelował do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o wycofanie z treści projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw przepisów dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w szkołach zawodowych. Jako że przepisy te zostały  wprowadzone ukradkiem z naruszeniem podstawowych zasad prawodawstwa.

W  trakcie prac legislacyjnych, po przeprowadzonych konsultacjach publicznych, do projektu ustawy dodane zostały liczne i istotne przepisy dotyczące lekarzy i lekarzy dentystów. Przepisów tych nie przedstawiono do zaopiniowania samorządowi lekarskiemu, co stanowi m.in. naruszenie przepisów art. 5 pkt 5 i 16 ustawy z  grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.