Pierwsi z tą sprawą zwrócili się do RPO studenci z Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu oraz studenci z Użhorodu. Pisaliśmy o tym w materiale Z Ukrainy do Polski: możliwość kontynuowania studiów medycznych

 

Teraz dołączają do nich osoby studiujące na kolejnych uczelniach medycznych w Ukrainie. Chodzi o Narodowy Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankiwsku oraz Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego we Lwowie.

Zależy im na umożliwieniu kontynowania zajęć na polskich uczelniach w ramach studiów stacjonarnych, z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć z ukraińskich uczelni.

Zgłosili oni problem niemożności uzyskania dokumentów świadczących o przebiegu dotychczasowych studiów w związku z brakiem kontaktu z uczelniami w Ukrainie.

RPO prosi ministra edukacji i nauki o takim problemie o pilne podjęcie - we współpracy z odpowiednimi uczelniami - działań umożliwiających kontynuację studiów w Polsce polskim studentom kształcącym się dotychczas w Ukrainie.