PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Konkurs na stanowisko asystenta. Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Autor: nieck • Źródło: umlub.pl
10-01-2023, 09:20
Konkurs na stanowisko asystenta. Uniwersytet Medyczny w Lublinie Konkurs na stanowisko asystenta w UM w Lublinie Fot. Shutterstock
Zakład Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego Katedry Stomatologii Zintegrowanej  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie robi nabór na stanowisko młodszego asystenta. Zgłoszenia do 1 lutego 2023 r.
 • Trwa konkurs na stanowisko młodszego asystenta w grupie dydaktycznej w Zakładzie Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego Katedry Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Zgłoszenia do 1 lutego 2023 r.

Asystent w Zakładzie Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego . Konkurs na stanowisko


Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłosił konkurs na stanowisko młodszego asystenta w grupie dydaktycznej w Zakładzie Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego Katedry Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 Warunki stawiane kandydatom:

 • tytuł zawodowy lekarza dentysty,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty w Polsce i ukończenie stażu podyplomowego,
 • czynna znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynna znajomość języka polskiego. 

Termin na złożenie dokumentów: 1 lutego 2023 r.

Jakie dokumenty przygotować

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni przesłać następujące dokumenty:

 • Podanie skierowane do dziekana,
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • C.V.,
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Termin składania dokumentów: do 1 lutego 2023 r. w dziekanacie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego (budynek TBV, ul. Chodźki 19. II p., pok. 208)  po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym (nr tel.: (81) 448 60 05, e-mail: elzbieta.mardon@umlub.pl).

W celu poświadczenia kserokopii wymaganych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu ich oryginałów.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM Lublin   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH