PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Konkurs na kierownika katedry stomatologii zachowawczej w UM w Poznaniu

Autor: miro • Źródło: ms
19-04-2022, 10:30
Konkurs na kierownika katedry stomatologii zachowawczej w UM w Poznaniu UM w Poznaniu poszukuje wykładowców Fot. Pexels
Trwa konkurs na pełnienie funkcji kierownika Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Biomateriałów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Aplikację o pracę należy wysyłać do 9 maja 2022 r.

O funkcję tę mogą ubiegać się osoby, które posiadają:
-  tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego,
- znaczący dorobek naukowy oraz praktykę zawodową,
- specjalizację w zakresie stomatologii zachowawczej,

Kandydaci musza zadeklarować, że UMP będzie podstawowym miejscem pracy.

Warunkiem dopuszczenia do konkurs jest złożenie m.in.:
- deklaracji przystąpienia do konkursu;
- życiorysu, zawierającego informacje o wykształceniu, kwalifikacjach oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (wraz z danymi kontaktowymi);
- informacji o osiągnięciach w zakresie działalności naukowo – badawczej, dydaktyczno - wychowawczych, organizacyjnych;
- informacji o działalności w zakresie kształcenia kadry naukowej;
- dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;
- wykazu dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (zestawienie bibliometryczne) potwierdzonego przez bibliotekę naukową;
- proponowanego programu rozwoju Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Biomaterlalów UM w Poznaniu;
- dokumentu potwierdzającego uzyskanie specjalizacji w zakresie stomatologii zachowawczej.

Kontakt: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu tel.: 618 546 103, 618 546 261, e-mail: rektor@ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH