Zadaniem dla uczestników konkursu jest napisanie pracy z zakresu promocji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej w stomatologii. Może to być praca naukowa bądź projekt programu profilaktycznego.

Konkurs trwa do 10 października 2015 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej 6 listopada 2015 r.

Czytaj także: Praktyki stomatologiczne co właściwie może student 

Prace konkursowe (oryginalne, wcześniej niepublikowane i nierealizowane) należy nadsyłać w wersji papierowej i elektronicznej. Autorzy prac powinni mieć pisemną zgodę na udział w konkursie kierownika jednostki uczelnianej, z której pochodzą oraz zgodę opiekuna naukowego pracy.
Nagrodą są książki o tematyce stomatologicznej o wartości 2 tys. zł.

Więcej: ptsd.net.pl