Kierownikiem naukowym Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej jest prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.

Rolę organizatora merytorycznego wzięło na siebie Polskie Towarzystwo Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.

Wiadomo, że podczas Kongresu wszystkie tematy dotyczyć będą chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej. Poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in.: onkologii, traumatologii, wad rozwojowych.

Wiadomo, że Kongres rozpocznie się 16 a zakończy 18 września 2021 r.

Wiadomo, że Kongres przeprowadzony zostanie w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2

Wiadomo, że organizatorzy Kongresu zadbają także o aspekty integracyjne, tak aby  uczestnicy wydarzenia poczuli się usatysfakcjonowani nie tylko merytorycznie.

Szczegóły co do programu Kongresu i warunków uczestnictwa na med-space.pl