• Konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oddział śląski oraz Komisję Stomatologiczną ORL w Katowicach odbędzie się 25 marca 2023 r. w Katowicach
  • W programie wykłady międzynarodowych ekspertów z różnych dziedzin stomatologii

Konferencja w Katowicach. Wiosenne spotkanie stomatologów

Śląska Izba Lekarska zapowiada ciekawe wydarzenie naukowo-szkoleniowe. To Wiosenne spotkanie stomatologów - konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oddział śląski oraz Komisję Stomatologiczną ORL w Katowicach odbędzie się 25 marca 2023 r. w Śląskiej Izbie Lekarskiej.

Program wydarzenia

W trakcie spotkania przewidziano trzy wykłady prowadzone przez cenionych ekspertów międzynarodowych

Program spotkań stomatologicznych

10:00 – 10:15 – Sprawy organizacyjne – Prezes PTS OŚl. dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec prof. SUM

10:15 – 11:00 - Stres oksydacyjny a leczenie stomatologiczne cz. 1., prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, Prof. dr hab. Tomasz Gedrange

11:30-12:15  - Zespół wypalenia zawodowego wśród lekarzy dentystów - przyczyny, objawy, profilaktyka, dr n. o zdr. lek. dent. Monika Tysiąc-Miśta, Prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

13:00 – 13:45 - Stres oksydacyjny a leczenie stomatologiczne cz.2.,  Prof. dr hab. Tomasz Gedrange, prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak

13:45 - Dyskusja i zakończenie spotkania

Zapisy na stronie Śląskiej Izby Lekarskiej.