• W UM w Lublinie trwa XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Dydaktyczna „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”
  • Podczas konferencji dyskusja o implikacjach, które wywołuje wojna na Ukrainie po stronie polskiego systemu ochrony zdrowia
  • Prof. Om Prakash Kharbanda z Indii z wykładem na temat wad zgryzu i obturacyjnym bezdechem sennym 

Skutki wojny na Ukrainie po stronie polskiego systemu ochrony zdrowia 

Obecność prof. dr hab. Andrija Zimenkovskiego oraz dr. hab. Volodymira Szybinskiego w roli wykładowców podczas konferencji, trwającej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, nie pozostawia wątpliwości. Uczestnicy XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Dydaktycznej „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej” skoncentrowali się na skutkach. jakie wojna w Ukrainie implikuje po stronie polskiego systemu ochrony zdrowia.

Prof. dr hab. Andrij Zimenkovski jest kierownikiem Katedry Zarządzania Zdrowiem, Farmakoterapii i Farmacji Klinicznej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniła Halickiego, a dr hab. Volodymir Szybinski - dyrektorem Medycznego Centrum Stomatologii tego Uniwersytetu.

Autorytet z dziedziny ortodoncji z wykładami w Lublinie 

Sprawy systemowe miały wiodące znaczenie podczas lubelskiej konferencji, jednak nie były jedynym wątkiem cyklicznego spotkania naukowców z branży stomatologicznej.

Z dużą uwagę przyjęto wykład „Wady zgryzu i obturacyjny bezdech senny: rola ortodonty” który wygłosił prof. dr hab. Om Prakash Kharbanda, kierownik Katedry Ortodoncji i Deformacji Twarzoczaszki, Centrum Badań i Edukacji Stomatologicznych Instytutu Nauk Medycznych New Delhi.

Prof. Om Prakash Kharbanda powiedział, że z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie współpracuje od wielu lat i jego ośrodek naukowy odnosi wiele korzyści z tej współpracy. - Mam nadzieję, że podobnie współprace ocenia lubelska uczelnia - dodał naukowiec z Indii. 

Przypomnijmy, że 10 maja, w ramach programu Visiting Professors in Lublin prof. Om Prakash Kharbanda wygłosił w UM w Lublinie wykład obejmujący zagadnienia takie jak:
- zdrowie jamy ustnej i choroby zębów;
- estetyka uśmiechu;
- pielęgnacja zębów mlecznych;
- oddychanie przez usta, chrapanie, ssanie kciuka;
- czynniki warunkujące prawidłowy i nieprawidłowy typ twarzy;
- dobry i zły zgryz, rodzaje wad zgryzu i cechy wad zgryzu, częstość występowania i zróżnicowanie rasowe, wpływ wad zgryzu na zdrowie jamy ustnej, implikacje psychologiczne, sposoby leczenia, diagnostyka ortodontyczna, postępowanie u dzieci z wadami zgryzu.

Wydarzenie to realizowane było przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, jako inicjatywa Urzędu Miasta Lublin. Inicjatywa ta zainspirowana została działaniami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach programu Research in Lublin, którego głównym celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia potencjału kadrowego lubelskich uczelni.

Konkurs na prace naukowe 

Mocnym akcentem lubelskiej konferencji jest konkurs prac naukowych słuchaczy Szkoły Doktorskiej i Studenckich Kół Naukowych. Ogłoszenie wyników dzisiaj w godzinach popołudniowych.

Przewodniczącymi komitetów naukowego i organizacyjnego XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Środowisko, a stan zdrowia jamy ustnej” są:
dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. UM w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek.