• Alignery i digitalizacja mocne trendy w ortodoncji.
  • Polska Akademia Alignerowa organizatorem konferencji poświęconej leczeniu ortodontycznemu z wykorzystaniem przezroczystych nakładek (alignerów).
  • Ortodoncja przez smartfony: science-fiction czy rzeczywistość?    

To pierwsze wydarzenie poświęcone w całości nowoczesnemu leczeniu ortodontycznemu z wykorzystaniem przezroczystych nakładek (alignerów), w którym wezmą udział światowej sławy eksperci w dziedzinie ortodoncji.

Alignery i digitalizacja to obecnie najszybciej rozwijające się gałęzie ortodoncji, dające nowe możliwości terapeutyczne i prowadzą do dynamicznego rozwoju praktyki lekarzy ortodontów i dentystów.

Organizator Konferencji: Polska Akademia Alignerowa

Organizator wydarzenia - Polska Akademia Alignerowa (PAA) to stowarzyszenie, które powstało, aby dostarczać i szerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnej cyfrowej ortodoncji – leczenia ortodontycznego metodą nakładkową.

W tworzenie PAA zaangażowani są lekarze ortodonci-wieloletni specjaliści, klinicyści oraz wykładowcy. PAA wspiera swoich członków umożliwiając im uzyskanie solidnej dawki wiedzy praktycznej i teoretycznej. 

Główne tematy Konferencji PAA

10 września

Alignery a interdyscyplinarna stomatologia

Wykładowca: Ivo Marek

W ramach współpracy interdyscyplinarnej bardzo ważne jest zaplanowanie przyszłego wyniku odbudowy protetycznej już na etapie leczenia ortodontycznego. Kilka technik planowania może nam w tym pomóc, od ustawienia diagnostycznego zębów na makiecie gipsowej, przez Digital Smile Design, po Invisalign ClinCheck 3D.

Projekt przyszłego uśmiechu, przełożenie tej wizji na makiety gipsowe i wykonanie ich w ClinCheck 3D umożliwia zaplanowanie wyniku protetycznego w różnych specjalizacjach, w szczególności współpracy między ortodontą a protetykiem oraz między protetykiem i technikiem dentystycznym. Ułatwia również komunikację między lekarzem prowadzącym a pacjentem.

Podczas wykładu zostanie poruszony temat planowania i leczenia pacjentów wymagających opieki interdyscyplinarnej, tj. ze zmianami erozyjno-ściernymi lub agenezją zębów, po urazach oraz wymagających pełnej odbudowy zębów. Miejscowe ruchy zębów mogą być tak skomplikowane, że pożądanego rezultatu nie będzie się dało osiągnąć przy użyciu samych alignerów.

W trakcie wykładu przedstawione zostaną zalety leczenia Invisalign – zarówno w zakresie planowania wyniku i selektywnego działania na zęby – jak i wady, które wynikają z niemożności zaradzenia rozległym intruzjom i ekstruzji zębów, czy też przemieszczeniom korzeni zębów, w szczególności ich prostowaniem.

Zdalne monitorowanie przebiegu leczenia alignerami przy pomocy Dental Monitoringu

Wykładowca: Weronika Wierusz – Hajdacka

Wpływ sztucznej inteligencji na leczenie alignerami

Wykładowca: Steven Olsburgh

Ortodoncja przez smartfony: science-fiction czy rzeczywistość? Prezentacja pokaże w jaki sposób sztuczna inteligencja otwiera nową erę w leczeniu nakładkami, śledząc zdalnie każdy krok od założenia pierwszego alignera do uzyskania idealnego uśmiechu oraz zapewniając pacjentowi i lekarzowi sytuację korzystną dla wszystkich.

Skuteczność ortodoncji cyfrowej z zastosowaniem przezroczystych nakładek

Wykładowca: Federico Migliori

Od pojawienia się alignerów w świecie ortodoncji na początku millennium narastały kontrowersje wokół kwestii, czy trudne przypadki ortodontyczne można leczyć z użyciem systemu Invisalign.

20 lat później, gdy alignery są powszechnie stosowane w leczeniu ortodontycznym, nie pytamy już, co można zrobić, lecz jak zapanować nad technologią cyfrową  i dostosować urządzenie nie tylko, by leczenie powiodło się, lecz by było też skuteczne.

Skuteczność leczenia to podstawowa kwestia, gdy chodzi o postępowanie z użyciem alignerów. Oznacza również mniejszą liczbę kontroli z użyciem narzędzia ClinCheck, mniej alignerów i potencjalnie mniej dodatkowych alignerów.

Krótszy czas leczenia oznacza też lepsze stosowanie się do poleceń. Skupimy się na optymalizacji biomechaniki w ortodoncji cyfrowej i usprawnieniu pracy. Od zamieszczenia odpowiednich dyspozycji na recepcie, przez przegląd Clincheck z użyciem nowego Pro 6.0 po monitoring leczenia z zastosowaniem wszystkich dostępnych nowych funkcji.

Niewidoczne nakładki i zastosowanie miniimplantów podniebiennych

Wykładowca: Benedict Wilmes

Osiowe przemieszczenie zęba w leczeniu przezroczystą nakładką jest wyzwaniem, gdy polega się wyłącznie na alignerach. Literatura nie podaje wielu informacji na temat udanych przesunięć zębów trzonowych do 2,5 mm, oczekiwać należy natomiast bardzo długiego leczenia i ścisłego stosowania się pacjentów do zaleceń lekarskich.

Należy również rozważyć potencjalne skutki uboczne zastosowania elastycznych wyciągów międzyszczękowych  w postaci przesunięcia zębów zakotwiczonych. Może to stanowić poważny problem, zwłaszcza w przypadku zastosowania gumek mogących przyczynić się do przemieszczenia linii środkowej, rotacji łuku i rozbieżności ustawienia szczęki oraz zaburzenia poprzecznego zgryzu.

Aby uniknąć utraty zakotwiczenia i pilnego użycia wyciągów elastycznych, można zastosować mini-implanty ortodontyczne. Obecnie najchętniej umieszcza się je w zębodołach. Jednak ze względu na odsetek niepowodzeń oraz ryzyko uszkodzenia korzenia, umieszczenie mini-implantów w wyrostku zębodołowym nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Lepiej umiejscowić je w innych regionach, na przykład w przednim podniebieniu, które oferuje korzystniejsze warunki kotwiczenia szkieletowego, jako że wielkość i jakość dostępnej kości jest zdecydowanie lepsza. Miniimplanty w przednim podniebieniu z różnego rodzaju zaczepami i łącznikami umożliwiają opracowanie wielu urządzeń wspomagających kotwiczenie.

Zastosowanie miniimplantów w przednim podniebieniu eliminuje ryzyko urazu korzenia i problemy związane z przemieszczeniem zęba. Podczas wykładu zaprezentowane zostanie połączenie urządzeń powiązanych z miniimplantami i alignerów mające na celu zapewnienie bardziej przewidywalnych wyników leczenia z użyciem przezroczystych nakładek.

11 września 2021

Ewolucja cyfrowa w ortodoncji

Wykładowca: Mustafa Ateş

Orthocaps – system alignerów

Wykładowca: Wajeeh Khan

W ostatnich 15 latach firma Orthocaps prowadziła intensywne badania i pracowała nad stworzeniem innowacyjnego systemu alignerów, przy pomocy którego można leczyć większość trudnych przypadków ortodontycznych.

TwinAligners, polimery wielomateriałowe, ocena możliwości leczenia oparta na metrologii optycznej, czy protokoły hybrydowego leczenie alignerami (HAT), to tylko kilka przykładów pokazujących, jak system Orthocaps różni się od konwencjonalnych alignerów.

Chirurgia ortognatyczna w połączeniu z leczeniem systemem Invisalign

W leczeniu ortodontycznym, istotną rolę odgrywa chirurgia ortognatyczna pozwalająca na korektę wielu wad stomatologicznych i szkieletowych, w tym wad zgryzu i nieprawidłowego ułożenia zębów.

Obecnie istnieje możliwość zaplanowania i przeprowadzenia leczenia z wykorzystaniem technik cyfrowych poczynając od  zdjęcia wykonanego za pomocą skanera wewnątrzustnego, poprzez etap chirurgiczny, a kończąc na cyfrowym aparacie retencyjnym po operacji. Prezentacja ukazuje operację ortodontyczną w połączeniu z leczeniem przy użyciu Invisalign. Pokazane zostaną różne przypadki wad zgryzu klasy II i klasy III, zgryzu otwartego i zgryzu głębokiego w połączeniu z operacją szczękowo-twarzową.

Chirurgia ortognatyczna w połączeniu z leczeniem systemem Invisalign

Wykładowca: Udo Windsheimer

Alignery – nowy paradygmat ortodoncji. Jak bezpiecznie wykorzystać cyfrowe systemy CAT/ Clear Aligner Therapy

Wykładowca: Beata Hołówko

Trendy rynków medycznych na świecie oraz ich wpływ na rynek ortodontyczny w Polsce

Wykładowca: Maciej Włudyka

Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w strategii DSD Invisalign

Wykładowca: Bartosz Cerkaski

Szczegóły: PAA