Taki wymóg wynika z ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 poz. 1512).

Mając na uwadze obowiązujące przepisy, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej organizuje bezpłatne szkolenia dla lekarzy dentystów. Kursy zakończone są egzaminem (te są jednak płatne, zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach zawartych w rozporządzeniach MZ).

Terminy kursów: 10 października i 21 listopada 2016

Zapisy: nil.org.pl

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów NIL organizuje także kurs dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu „S” (kurs tylko dla lekarzy dentystów). Uprawnienia typu S dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości.

Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu jest ważny przez pięć lat od dnia jego wydania.

Termin kursu: 22 – 23 listopada 2016

Zapisy: nil.org.pl

Miejsce szkolenia:
Naczelna Izba Lekarska
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów
ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa,
e-mail: odz@hipokrates.org 
tel. 22 559 13 10, 22 559 13 44