• Stworzenie w zakresie tworzenia dobrych warunków pracy i przyjaznego środowiska dla pacjentów i personelu medycznego to cel szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej 
 • Szkolenia typu na żądanie, można po zebraniu się odpowiednio dużej grupy ustalać dogodnych ich termin
 • Oferta szkoleń wszechstronna, złożona z kilkudziesięciu pozycji

Szkolenie na żądanie

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej  daje lekarzom i lekarzom dentystom  możliwość umówienia szkolenia w najbardziej dla nich dogodnym terminie. Warsztaty (tematykę można wybierać) będą odbywały się online lub stacjonarne.

Tego typu wydarzenia integrują zespół oraz pozwalają  rozwiązywać łatwiej   problemy zawodowe, przyswoić  konkretną wiedzę z dziedziny kompetencji miękkich i zarządzania.

Zgłoszenia na kursy przyjmowane są przez  ODZ NIL pod adresem odz@hipokrates.org.

Kilka tematów  szkoleń z zakresu kompetencji miękkich przydatnych w pracy lekarza i lekarza dentysty

 • Lekarz jako manager - trening kompetencji managerskich
 • Fakty i mity na temat budowania odporności psychicznej, rezyliencji, radzenia sobie ze stresem oraz zarządzania emocjami swoimi i innych 
 • Wysoko wrażliwy lekarz - jak sobie radzić w pracy i budować swoją odporność psychiczną
 • Zarządzanie zmianą – skuteczne funkcjonowanie w sytuacji zmian 
 • Radzenie sobie z emocjami
 • Efektywność osobista - skuteczne zarządzanie sobą i zadaniami w czasie
 • Wypalenie zawodowe, jak zarządzać stresem w pracy i przeciwdziałać wypalenie zawodowemu
 • Trudny pacjent-skuteczne metody zarządzania trudnymi sytuacjami

Nauka zarządzania gabinetem 

W dziedzinie zarządzania tematyka szkoleń nie mniej różnorodna, przykłady niektórych zagadnień:

 • Jak stworzyć gabinet doskonały?  
 • Standardy obsługi pacjenta - tworzenie, wdrażanie i rozwój 
 • Zdrowy zespół w medycynie
 • Protokoły w komunikacji medycznej - zestawy praktycznych wskazówek na różne sytuacje w kontakcie z pacjentem 
 • Motywacja i motywowanie siebie i innych  
 • Stres, trudne emocjonalnie sytuacje i wypalenie zawodowe- jak sobie z tym radzić. 
 • Współodpowiedzialność lekarza i pacjenta za efekty leczenia