PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Kolejny LDEK: 7 lutego 2014 r.

ms
28-10-2013, 11:40
Kolejny LDEK: 7 lutego 2014 r. Kolejny LDEK: 7 grudnia 2014 r. (foto: sxc. hu)
Najbliższy Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Końcowy odbędzie się 7 lutego 2014 r. o godzinie 11:00 - poinformowało Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Ważne jest także to, że warunkiem przystąpienia do LDEK jest złożenie wniosku do Dyrektora CEM. Wniosek składa się elektronicznie, korzystając ze strony internetowej CEM - do 30 listopada 2013 r., a więc na wypełnienie formalności pozostał jeden miesiąc.
Przypomnijmy, że w przypadku egzaminu odbywającego się we wrześniu, wniosek taki należy przesłać do CEM do 30 czerwca.
CEM zawiadamia osoby, które złożyły wniosek o terminie i miejscu egzaminu oraz nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przesyłane wyłącznie pocztą elektroniczną nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu.


Do egzaminu mogą przystąpić:
- absolwenci studiów na kierunku lekarsko - dentystycznym;
- lekarze dentyści stażyści;
- lekarze dentyści mający pełne prawo wykonywania zawodu.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu osoba przystępująca do egzaminu przedstawić musi zespołowi egzaminacyjnemu dokument potwierdzający tożsamość oraz:
- zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarsko - dentystycznym (w przypadku absolwentów);
- dyplom lekarza dentysty (w przypadku lekarzy dentystów stażystów oraz lekarzy dentystów posiadających pełne prawo wykonywania zawodu);
- zaświadczenie, że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający formalne kwalifikacje odpowiada dokumentom potwierdzającym kwalifikacje lekarza dentysty wynikające z prawa Unii Europejskiej (w przypadku lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w innym państwie Unii Europejskiej):
- zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu (w przypadku lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w państwie nienależącym do Unii Europejskiej).
Nieokazanie dokumentów uniemożliwi przystąpienie do egzaminu.
Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.

Udział w LDEK po raz czwarty lub kolejny (z tym, że podejścia do LDEP nie są liczone) jest objęty opłatą egzaminacyjną w wysokości 100 zł. Opłata dotyczy również osób, które chcą przystąpić po raz pierwszy i kolejny do egzaminu w języku obcym. W tym wypadku wysokość opłaty wynosi 340 zł. Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy CEM: 74 1010 0068 7900 2012 0001 0006, NBP.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
egzaminy   CEM  

POLECAMY W SERWISACH