• Ruszyła kolejna edycja podyplomowych studiów European Master Degree in Oral Implantology, sygnowanych przez PTS i UM we Wrocławiu
  • Program studiów zbudowany jest w oparciu o doświadczenie ekspertów m.in. z PTS i UM we Wrocławiu
  • Studia trwają dwa lata (4 semestry, ECTS 120) i są realizowane w formule modułowej (10)    

Studia European Master Degree in Oral Implantology są realizowane z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, przy współudziale Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

„Master” to projekt implantoprotetyczny dla średniozaawansowanych lekarzy z przewagą chirurgii stomatologicznej w programie nauczania. Nie jest to propozycja dla początkujących stomatologów.

Charakterystyka studiów

European Master Degree in Oral Implantology, to pierwsze w kraju studia podyplomowe z zakresu implantologii i implantoprotetyki z akredytacją MEN.

Studia trwają dwa lata (4 semestry, ECTS 120) i są realizowane w formule modułowej (10).

Program zbudowany jest w oparciu o doświadczenie ekspertów PTS, UM we Wrocławiu i nie tylko. Tworzą go wybitni polscy naukowcy i klinicyści m.in.: prof. Małgorzata Pietruskia, prof. Jan Pietruski, dr hab. Piotr Majewski, dr Adam Ziemlewski, prof. Marzena Dominiak.

Wyróżnia go duża liczba praktycznych zajęć na fantomach, kadawerach, obserwacji klinicznych w akredytowanych ośrodkach PTS. Uczestnicy studiów realizują własne badania kliniczne pod indywidualną opieką wykładowców.

Nauka kończy się pracą magisterską. Po jej obronie uczestnik uzyskuje międzynarodowy tytuł „mastera” z implantologii, z certyfikatem uniwersyteckim i towarzystwa naukowego.

Zapotrzebowanie implantologię i implantoprotetykę

Ze względu na dynamiczny rozwój implantologii i implantoprotetyki stomatologicznej w rehabilitacji pacjentów z pojedynczymi i mnogimi brakami zębowymi, uczelnie medyczne powinny wziąć aktywny udział w nauczaniu implantologii i implantoprotetyki stomatologicznej.

Obecnie potrzebne są ośrodki akademickie, które przekażą rzetelną i sprawdzoną wiedzę opartą o dowody naukowy w sposób przystępny dla lekarzy praktyków specjalistów i niespecjalistów różnych dziedzin stomatologii.

Każdy student po obronie pracy końcowej ma możliwość przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, której celem jest dalsza współpraca pomiędzy kadrą naukową a wykładowcami z poszczególnych uniwersytetów, co umożliwia dalszy rozwój naukowy absolwenta studiów podyplomowych.