PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Kierunki lekarskie UM bardzo kiepsko w rankingu najlepszych jednostek naukowych

miro
02-10-2013, 13:47
Kierunki lekarskie UM bardzo kiepsko w rankingu najlepszych jednostek naukowych UM w Białymstoku w czołówce jednostek naukowych rankingu Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (źródło: Wikipedia)
O tym, że polska nauka odstaje od światowej czołówki wiadomo nie od dzisiaj. Problem w tym, że nawet na krajowym rynku uniwersytety medyczne nie są notowane wysoko. Świadczy o tym opublikowany właśnie przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) ranking standardów naukowych.

Wśród 37 jednostek o najwyższym standardzie naukowym A+ znalazł się jeden uniwersytet medyczny - UM w Białymstoku 84,79 pkt., przy czym chodzi o Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej tego Uniwersytetu. Tam jednak nie kształci się lekarzy. UM w Białymstoku wśród najlepszych znalazł się na bardzo wysokiej, trzeciej pozycji, za Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie; Wydziałem Zamiejscowym we Wrocławiu 87,07 pkt. oraz za Uniwersytetem Warszawskim; Wydziałem Psychologii 86,36 pkt. Tak wysokie miejsca oba UM zajęły w klasyfikacji generalnej.

W rankingu KEJN ponad 960 jednostkom nadano kategorie od A+ przez A, B do C. Litera A+ to powód do satysfakcji, ale także ważny indeks mający wpływ na wysokość przyznawanej dotacji z budżetu oraz ułatwiający zdobywanie środków unijnych. Kategoria C to silne ostrzeżenie wymuszające zintensyfikowanie badań i restrukturyzację.

Jednostki naukowe oceniano według czterech kryteriów: 

Kryterium I: osiągnięcia naukowe i twórcze,
Kryterium II: potencjał naukowy,
Kryterium III: materialne efekty działalności naukowej,
Kryterium IV: pozostałe efekty działalności naukowej.

Jednostki naukowe porównywano w czterech grupach: 

- nauki o życiu (w tej właśnie grupie znalazły się uniwersytety medyczne);
- nauki humanistyczne i społeczne,
- nauki ścisłe i inżynierskie,
- nauki o sztuce i twórczości artystycznej.

W kategorii „Nauk o życiu" UM w Białymstoku bezapelacyjnie przoduje. Najwyższą kategorię A+ otrzymał także podobny wydział Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej) 79,29 pkt. - szósta pozycja w rankingu generalnym i trzecia w kategorii „Nauk o życiu". 

Inne uniwersytety medyczne to tuzów naukowych nie należą. Duża część ze stosunkowo niewielką liczbą punktów zaliczona została do niższej kategorii A, pozostałe UM otrzymały notę B, która - co prawda - nie oznacza konieczności natychmiastowej restrukturyzacji, ale chluby także nie przynosi.

Wśród pytań, jakie na pewno zrodzą się wśród oglądających ranking znajdzie się i takie dotyczące składu komisji oceniającej. Podajemy go zatem

Grupa Nauk o Życiu:
Józef Dulak;
Wojciech Hanke;
Andrzej Jerzmanowski;
Andrzej Pilc;
Alfred Uchman
Agnieszka Wierzbicka;
Maciej Zabel;
Romuald Zabielski

Wśród tych naukowców tylko prof. dr hab. Maciej Zabel jako jednostkę macierzystą podaje Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Pozostali nie mają bliższych związków z uczelniami medycznymi. Oponentom rankingu trudno będzie jednak zarzucić, iż powstał on na podstawie nierzetelnych danych lub złych kryteriów. Przypomnijmy, że Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przeprowadził kompleksową ocenę jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191).

Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej

Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN w oparciu o Zespoły Ewaluacji powołane przez Przewodniczącego KEJN na podstawie propozycji przedstawionych przez poszczególne komisje KEJN.

Wyodrębniliśmy listę jednostek naukowych w grupie „Nauki o życiu". Na zielono zaznaczyliśmy placówki, w których kształcą się lekarze i lekarze dentyści. Zwracamy uwagę na fakt, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, organizujące wiele szkoleń m.in. dla lekarzy dentystów, uzyskało zaledwie ocenę B. Z wyższymi ocenami A jest wiele uczelni medycznych. 

Wyjątkowo słabo wypadł Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, który wyceniony został na minus 28,73 pkt. (kategoria B).  

Lp.

GWO

(grupa wspólnej oceny)

Nazwa jednostki

Ident. Jedn.

Kryterium I

Kryterium II

Kryterium III

Kryterium IV

Ocena ostateczna

Kategoria naukowa

327

NZ1M

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

42

62,44

786,00

15,43

100,00

 84,79

A+

328

 NZ1M

Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

135

77,12

519,00

1,15

100,00

79,29

A+

329

NZ1M

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Farmaceutyczny

65

66,84

591,00

2,62

65,00

76,91

A

330

NZ1M

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

139

 52,76

1435,00

6,21

100,00

 68,36

A

331

NZ1M

Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

348

 56,15

 623,00

 4,21

65,00

65,72

A

332

 NZ1M

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski

897

51,30

1831,00

 2,70

100,00

61,45

A

333

 NZ1M

Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

686

61,16

 445,00

 

1,25

52,50

 59,80

A

334

 NZ1M

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

158

89,23

 367,00

0,11

 40,00

 55,19

A

335

NZ1M

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Farmaceutyczny

283

 52,14

 558,00

2,60

 57,50

 52,08

A

336

NZ1M

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski

736

50,20

 1364,00

1,52

 75,00

 50,16

A

337

NZ1M

Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

665

66,06

614,00

0,45

10,00

49,70

A

338

NZ1M

Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski

230

49,27

 1161,00

2,23

67,50

48,94

A

339

NZ1M

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

776

59,12

984,00

0,00

45,00

45,01

A

340

 NZ1M

Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

700

47,24

1427,00

1,94

69,00

 43,78

A

341

NZ1M

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Lekarski

188

46,50

 827,00

2,09

82,50

 43,69

A

342

NZ1M

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Farmaceutyczny

136

57,77

431,00

0,84

12,50

41,94

A

343

NZ1M

 Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

687

 50,09

558,00

1,45

57,50

 41,73

A

344

NZ1M

 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski I

216

 46,54

 624,00

 2,04

77,50

41,12

A

345

NZ1M

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Nauk o Zdrowiu

569

48,59

 756,00

 0,91

 70,00

38,78

A

346

NZ1M

Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Farmaceutyczny

 936

52,10

472,00

2,06

0,00

36,96

A

347

 NZ1M

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

407

48,42

 907,00

 0,38

 77,50

34,56

A

348

NZ1M

Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Nauk o Zdrowiu

 645

 50,48

 834,00

0,00

60,00

31,68

A

349

 NZ1M

Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

36

44,27

680,00

 2,08

 65,00

31,64

A

350

NZ1M

Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego, Oddziałem Dietetyki

681

45,35

 564,00

4,10

37,50

31,05

A

351

 NZ1M

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Nauk o Zdrowiu

504

 44,29

401,00

3,49

55,00

 30,39

A

352

NZ1M

Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski

711

44,41

 1581,00

0,96

 75,00

30,37

A

353

 NZ1M

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Nauk o Zdrowiu

 616

49,94

 522,00

 0,75

37,50

29,30

B

354

NZ1M

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

459

50,22

 697,00

0,38

40,00

27,66

B

355

NZ1M

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Lekarski

 402

 41,05

 787,00

 1,56

87,50

 23,40

B

356

NZ1M

Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarsko-Dentystyczny

336

41,11

 500,00

3,86

 60,00

22,16

B

357

NZ1M

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Nauk o Zdrowiu

781

 43,21

 522,00

1,28

 45,00

16,15

B

358

NZ1M

Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii

738

 38,63

 693,00

2,67

 70,00

14,45

B

359

NZ1M

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Zdrowia Publicznego

305

 46,61

 283,00

0,50

20,00

11,87

B

360

NZ1M

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

943

36,11

540,00

14,46

77,50

10,87

B

361

NZ1M

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; Wydział Rehabilitacji Ruchowej

527

44,13

365,00

 0,73

 37,00

10,80

B

362

NZ1M

 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

539

 41,51

 668,00

0,47

65,00

 9,93

B

363

 NZ1M

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski w Katowicach

456

43,33

1328,00

0,00

45,00

7,38

B

364

NZ1M

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Nauk o Zdrowiu

915

39,47

724,00

 0,70

 60,00

4,03

B

365

NZ1M

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Nauk o Zdrowiu

523

41,01

 448,00

0,40

57,50

 2,70

B

366

 NZ1M

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

 340

40,78

 606,00

 0,37

 40,00

 -2,24

B

367

NZ1M

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

601

 41,20

 1137,00

0,17

 27,50

-2,64

B

368

 NZ1M

Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

 176

 35,44

 324,00

18,84

 42,50

 -3,20

B

369

 NZ1M

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu

969

 35,78

 216,00

 5,21

47,50

 -3,35

B

370

NZ1M

Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Wojskowo-Lekarski

529

39,37

 645,00

 0,65

24,00

 -7,05

B

371

 NZ1M

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Nauk o Zdrowiu

 426

39,81

621,00

 0,50

10,00

-9,46

B

372

 NZ1M

Uniwersytet Szczeciński; Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

 218

41,78

41,00

0,05

20,00

 -11,15

B

373

 NZ1M

 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Wydział Fizjoterapii

 354

 36,05

 439,00

 0,45

67,50

 -12,14

B

374

NZ1M

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Lekarsko Stomatologiczny

621

 35,08

 499,00

0,46

 75,00

 -12,78

B

375

NZ1M

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Medycznych

805

 34,52

321,00

1,96

42,50

-14,70

B

376

 NZ1M

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

319

30,81

 619,00

2,40

 59,00

 -15,63

B

377

 NZ1M

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Fizjoterapii

749

 35,67

66,00

0,23

68,50

 -19,71

B

378

NZ1M

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Nauk o Zdrowiu

656

 34,37

 529,00

0,21

60,00

 -21,61

B

379

 NZ1M

Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Medyczny

454

35,49

378,00

0,00

 57,50

 -21,81

B

380

NZ1M

 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Rehabilitacji

757

 28,86

313,00

1,77

62,50

-28,24

B

381

 NZ1M

Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

77

34,48

1058,00

 0,08

 20,00

 -28,73

B

382

 NZ1M

 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Wychowania Fizycznego

869

 32,03

 488,00

 0,21

 62,50

 -29,37

B

383

 NZ1M

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

359

29,70

245,00

 6,35

12,50

 -30,08

B

384

NZ1M

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Wydział Wychowania Fizycznego

153

30,29

425,00

0,55

67,50

 -30,42

B

385

 NZ1M

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 125

37,20

0,00

0,00

 4,00

-30,45

B

386

NZ1M

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

 589

 33,50

 89,00

0,55

 30,00

 -33,17

B

387

NZ1M

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Wydział Nauk o Sporcie

 403

 33,03

231,00

 0,00

45,00

-36,54

B

388

NZ1M

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydział Turystyki i Rekreacji

364

28,42

 255,00

0,72

55,00

 -39,36

B

389

NZ1M

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

902

28,77

 336,00

 0,30

 61,50

 -41,52

B

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH