W tegorocznym jesiennym LDEK 2021 r. prym wiedli absolwenci UM w Białymstoku. Zajęli pierwsze miejsce wśród zdających LDEK po raz pierwszy, a także w w grupie przystępujących do egzaminów w ciągu ostatnich dwóch lat. W sumie na 1483 zdających 90 osób nie przebrnęło LDEK w sesji jesiennej 2021 r. 

Szczegółowe wyniki przedstawiamy w tekście: Wyniki LDEK: brawa dla UM w Białymstoku. 

Osobie, która zdała LDEK, dyrektor CEM wydaje świadectwo w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 6a. Świadectwa nie wydaje się w przypadku ponownego przystąpienia do LDEK, jeżeli zdający uzyskał wynik niższy od poprzedniego.

Osobie, która nie ukończyła jednolitych studiów magisterskich na
kierunku lekarsko - dentystycznym, dyrektor CEM, na wniosek  tej osoby, złożony za pośrednictwem SMK, wydaje świadectwo złożenia LDEK w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.