• Kurs specjalizacyjny z zakresu prawa medycznego w formule on-line organizuje Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
  • Szkolenie potrwa dwa dni (od 10 do 12 października). Wśród  wykładowców  będą prawnicy i lekarze
  • Zapisać na szkolenie można się jedynie przez formularz CMKP

Dentysta traci kwalifikacje zawodowe. Kiedy?

Kurs specjalizacyjny obowiązkowy z zakresu prawa medycznego w formule on-line organizuje Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu. Kierownikiem naukowym kursu jest dr hab. n. pr. Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Termin kursu: 10 - 12 października

Forma zapisów:  formularz CMKP.

Program kursu z prawa medycznego

10 października, poniedziałek 

8.00-10.15 - Zasady wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty: pojęcie zawodu lekarza/lekarza dentysty, standardy wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (zgodność z aktualną wiedzą medyczną, zgodność z dostępnymi środkami i metodami, obowiązek ustawicznego kształcenia, zgodność z zasadami etyki lekarskiej). Prawa i obowiązki lekarza/lekarza dentysty: informowanie pacjenta, uzyskiwanie zgody na leczenie, obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej, lekarski obowiązek udzielenia pomocy, odmowa leczenia, klauzula sumienia. Prawa i obowiązki pacjenta, dr hab. n. pr. Agata Wnukiewicz-Kozłowska 

10.30 - 12:00 - Nabywanie i utrata kwalifikacji zawodowych, prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty. Zasady wypisywania recept na leki oraz zleceń na wyroby medyczne. Zasady prowadzenia eksperymentów medycznych i badań klinicznych, dr hab. n. pr. Agata Wnukiewicz-Kozłowska

12.15-14.30 - Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce i Unii Europejskiej, zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji RP. Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (prawa i obowiązki osoby ubezpieczonej, organizacja i zakres udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, dokumentacja związana z udzielaniem świadczeń udzielanych ze środków publicznych), wykładowca dr n.med. Katarzyna Połtyn-Zaradna

Praktyka zawodowa lekarza dentysty. Formy prawne

11 października, wtorek

8.00-8.45 - Zadania i działanie samorządu lekarskiego: zadania izb lekarskich, -dr n. med. Paweł Wróblewski

8.45-10.15 - Wykonywanie działalności leczniczej: pojęcie i zakres działalności leczniczej, podmioty lecznicze, prawne formy prowadzenia działalności leczniczej, praktyka zawodowa lekarza oraz lekarza dentysty, dr n. pr. Ewa Wójtowicz

10.30-11.15 - Problemy prawne przeszczepiania, prof. dr hab. Dariusz Patrzałek

11.15-12.00 - Problemy prawne medycyny paliatywnej i stanów terminalnych, dr n. med. Anna Orońska

12.15-13.00 - Problemy prawne związane z leczeniem chorób psychicznych, przeciwdziałaniem i leczeniem uzależnień, dr n. med. Monika Kantorska-Janiec

13.00-14.30 - Zadania i działanie samorządu lekarskiego: postępowanie przed organami izb lekarskich (rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej oraz sądem lekarskim). Prawa i obowiązki członków samorządu lekarskiego, mgr Aleksandra Stebel

Zabiegi estetyczne u dentysty. Problemy prawne

12 października 2022, środa  

8.00-11.00 - Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Problemy prawne sztucznej prokreacji oraz przerywania ciąży. Problemy prawne zabiegów estetycznych. Problemy prawne związane z zapobieganiem i leczeniem chorób zakaźnych, dr hab. n. pr. Agata Wnukiewicz-Kozłowska

11.00-12.30 - Odpowiedzialność prawna lekarza: karna i cywilna, dr n. pr.  Witold Jakimko

12.30-14.00 Stwierdzanie zgonu i ustalanie przyczyny zgonu, dr n. med.Jakub Trnka

14.00-15.30 - Test i zaliczenie kursu, dr hab. n. pr. Agata Wnukiewicz-Kozłowska