Wiem, że jako skarbnik PTSS odpowiadałabym za, miałabym wpływ na...:
PTSS w ciągu ostatnich kilku lat niesamowicie się rozwinął. Wiąże się to nie tylko z większą liczbą członków, uczestników konferencji, ale też z większą odpowiedzialnością. Jako Skarbnik Generalny miałabym wpływ na to, w jaki sposób będą wykorzystywane pozyskane środki i dążyłabym do optymalizacji wydatków i obcinania zbędnych kosztów. Z zaoszczędzonych funduszy moglibyśmy finansować dodatkowe szkolenia oraz dofinansować organizację konferencji w mniejszych i słabiej prosperujących oddziałach

Jako członek zarządu PTSS dążyłabym przede wszystkim do...:
Swoje działania w Zarządzie Głównym zamierzam skupić na najważniejszych dla studentów kwestiach, czyli trwających już obecnie negocjacjach Zarządu Głównego w sprawie dostępu do pytań LDEK oraz dążeniach do zwiększenia liczby miejsc na specjalizacje.
Jesteśmy prężnie działającą organizacją zrzeszająca studentów, stażystów i młodych lekarzy z całej Polski, więc nasz głos powinien być brany pod uwagę.

Moja dotychczasowa praca w PTSS, a także w innych organizacjach młodzieżowych, społecznych to...:
Jestem studentką piątego roku UJ CM w Krakowie. Swoja przygodę z PTSS zaczęłam już na pierwszym roku studiów jako członek zwyczajny. Od trzeciego roku działam aktywnie w Zarządzie Oddziałowym. Początkowo pełniłam funkcję koordynatora ds. marketingu i promocji, później na czwartym roku zostałam wybrana na Prezesa oddziału Kraków. Od tego czasu koordynowałam różne akcje profilaktyczne jak Szpital Pluszowego Misia we współpracy z IFMSA Polska czy bicie rekordu Guinessa. Prace swojego oddziału skupiłam również na organizacji konferencji Kraktooth 2014 oraz Zjazdu Walnego PTSS, ale jaki będzie tego efekt przekonamy się dopiero w połowie listopada.

W trakcie studiów, i ewentualnie w czasie dotychczasowej aktywności zawodowej, udało mi się (najbardziej wartościowy dla mnie sukces, osiągnięcie) to...:
Dużym wyróżnieniem było dla mnie otrzymanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów UJ CM. Ponadto w ubiegłe wakacje zostałam wyróżniona możliwością wyjazdu na praktyki na University of Louisville School of Dentistry w USA, co było niesamowitym doświadczeniem. Nie mogę zapominać również o tym, że miałam zaszczyt pełnić funkcję Prezesa PTSS o. Kraków w roku akademickim 2013/2014.

Mój punkt widzenia, moje zainteresowania, moje fascynacje, z którymi chciałabym podzielić się z innymi to...:
Mój punkt widzenia z perspektywy studentki ostatniego roku kierunku lekarsko - dentystycznego to jak najlepsze wykorzystanie czasu na studiach z jednoczesna troską o najbliższą przyszłość i osiągnięcie jak największego sukcesu w przyszłym zawodzie. Wysoko cenię sobie dobry kontakt z innymi ludźmi, myślę, że umiejętność pracy w grupie, wraz z samodyscypliną i świeżym spojrzeniem na świat, jest kluczem do każdego sukcesu. W wolnym czasie lubię wypoczywać aktywnie. Jeżdżę na nartach i snowboardzie, jestem instruktorem mountainboardingu i kocham żeglarstwo. Nie pogardzę dobrym filmem i książką