• Zdający LDEK nie powinni zapominać o wytycznych sanitarnych, ponieważ niezastosowanie się do nich może wykluczyć przystąpienie do egzaminu.
  • Osoba przystępująca do LDEK musi mieć w maseczkę ochronną (dokładnie zakrywająca nos i usta).
  • We własnym zakresie powinna zaopatrzyć się także w zatemperowany ołówek o twardości 2B albo 3B, gumkę, długopis do podpisania się na liście zdających.

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi przypomina zasady, na jakich odbywa się Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK).

Egzamin składa się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa). Osoby przystępujące do egzaminu mogą zapoznać się z instrukcją rozwiązywania testów egzaminacyjnych. CEM udostępnia również wykaz podręczników służących do przygotowania się do LDEK, proponowany przez Konsultantów Krajowych. 

LDEK zalicza 56 proc. poprawnych odpowiedzi

LDEK trwa 4 godziny.

Zastrzeżenia do zadań egzaminacyjnych można składać jedynie w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu. Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56 proc. maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik LDEK nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie przysługuje więc od niego odwołanie na zasadach określonych w tym Kodeksie.

LDEK można ponowić, jeśli wynik poprawny ale niesatysakcjonujący

Wynik LDEK jest przekazywany poszczególnym osobom za pomocą SMK oraz podawany na stronie internetowej CEM.

Ci którzy egzamin zdali, ale wynik ich nie satysfakcjonuje, mogą  przystąpić ponownie do LDEK w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku za pomocą SMK.