• Odbyła się kilkudniowa wizyta (29 maja - 2 czerwca) profesorów stomatologii  z Health Sciences University of Hokkaido w Japonii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
  • Jednym z celów tego spotkania była dalsza współpraca między Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a Health Sciences University of Hokkaido 
  • Prof. Masato Saitoh i prof. Yoshihiro Abiko wygłosili wykłady z zakresu  stomatologii dziecięcej, endodoncji, profilaktyki stomatologicznej i psychostomatologii

Japońscy eksperci na UM w Lublinie

Naukowcy z Health Sciences University of Hokkaido z Japonii prof. Masato Saitoh dyrektor Division of Pediatric Dentistry, School of Dentistry i prof. Yoshihiro Abiko, dyrektor Division of Oral Medicine and Pathology, School of Dentistry; President of Japaneese of Psychosomatic Dentistry oraz International Education and Exchange Center złożyli wizytę na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Spotkanie w ramach kontynuacji współpracy z Programu Erasmus+ KA 107, które miało miejsce 29 maja - 2 czerwca 2023 r. zainicjowała prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego z Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Ciekawe wykłady. Spotkania z władzami uczelni 

Japońscy eksperci wygłosili wykłady dla studentów IV roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz pracowników dydaktycznych i lekarzy dentystów Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, z zakresu:

  • stomatologii dziecięcej,
  • endodoncji,
  • profilaktyki stomatologicznej
  • psychostomatologii.

Naukowcy z Health Sciences University of Hokkaido zwiedzili wszystkie Katedry i Zakłady w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii oraz spotkali się z władzami uczelni. UM w Lublinie reprezentowali: prorektor ds. kształcenia i dydaktyki prof. dr hab. Kamil Torres, dziekan Wydziału Lekarsko - Dentystycznego prof. dr hab. Renata Chałas oraz prodziekan tego Wydziału prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska.

 Uzgodniono ramy dalszej współpracy między Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a Health Sciences University of Hokkaido.