Nie jest wykluczone, że wśród uczestników naukowej konferencji znajdą się także admiratorzy żywiołowej muzyki brytyjskiego zespołu. To jednak 8 grudnia w szczecińskim hotelu Silver nie będzie miało najmniejszego znaczenia, bo wówczas wszystkie światła skierowane zostaną na osoby stanowiące o wciąż rosnącym uznaniu i popularności „Najnowszych Trendów w Stomatologii”.

Czy XXI edycja konferencji, organizowanej przez Komisję Stomatologiczną ORL w Szczecinie, przyniesie jej uczestnikom szczęście? Tego nie można być pewnym, natomiast z pewnością wiadomo, że „oczko” zapewni słuchaczom solidną dawkę wiedzy. Pewność ta nie wynika oczywiście z numerologii, tylko z ambitnego programu i z nazwisk osób, które go zrealizują.

Podczas konferencji pierwsze skrzypce grać będzie sekstet, o którego wartości stanowi bardzo silny zespół w składzie:
dr hab. n. med. Agnieszka Droździk;
lek. dent. Paweł Koniec;
dr n. med. Maciej Marcinowski.
dr hab. n. med. Alicja Nowicka, prof. nadzw. PUM;
lek. dent. Krzysztof Polanowski;
mgr Michał Szostkowski.

Nazwiska te dla wielu lekarzy dentystów znaczą zdecydowanie więcej niż dla wyznawców pop muzyki: Melanie Chisholm, Geri Halliwell czy Melanie Brown (członkinie zespołu Spice Girl).

Listę przebojów „Najnowszych Trendów w Stomatologii” tworzyć będą następujące pozycje (w kolejności występowania):
„Nowe trendy w endodoncji - endodoncja regeneracyjna”

dr hab. n. med. Alicja Nowicka, prof. nadzw PUM
„Utrata brodawki międzyzębowej - zapobieganie i interdyscyplinarne postępowanie terapeutyczne w świetle nowej koncepcji”
dr hab. n. med. Agnieszka Droździk
„Wypalenie zawodowe - skala zjawiska, rozpoznawanie oraz sposoby radzenia sobie z problemem”
mgr Michał Szostkowski.
„Nadwrażliwość - złożony problem, proste rozwiązania”
lek. dent. Paweł Koniec
„Rekonstrukcje stomatologiczne oparte na adhezji w ujęciu interdyscyplinarnym oraz rozwiązania funkcjonale i estetyczne”
lek. dent. Krzysztof Polanowski
„Rola okluzji w codziennej diagnostyce lekarza dentysty, czyli jak bezpiecznie planować i przeprowadzać leczenie zachowawcze, ortodontyczne, protetyczne i implantoprotetyczne”
dr n. med. Maciej Marcinowski.

Więcej: oil.szczecin.pl

Wykładowcy
dr hab. n. med. Agnieszka Droździk, specjalista w dziedzinie periodontologii.
Początek przygody z periodontologią rozpoczęła w Zakładzie Periodontologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, obecnie adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej.
Obszarem szczególnego zainteresowania pozostaje od wielu lat chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa, a zwłaszcza leczenie recesji dziąsłowych w aspekcie leczenia interdyscyplinarnego. Członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz  Europejskiej Federacji Periodontologii.

lek. dent. Paweł Koniec
Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu otrzymując medal Rektora za wyniki w nauce i działalność społeczną.
Podczas studiów przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii.
Współorganizator kampanii profilaktycznych “Spotkaj się z uśmiechem”.
W codziennej praktyce skupia się na stomatologii zachowawczej minimalnie inwazyjnej i Endodoncji.

dr n. med. Maciej Marcinowski
Dyplomowany technik dentystyczny. Posiadacz dyplomu Curriculum Implantologii PSI. Diplomate ICOI. Tytuł dr n. med. uzyskał na Katedrze Protetyki w Klinice Rehabilitacji Narządu Żucia AM w Poznaniu.
Uczestnik kursów i szkoleń z zakresu implantologii, periodontologii, protetyki, okluzji, ortodoncji cyfrowej, zarządzania gabinetem oraz Digital Smile Design.
Członek PSI, ICOI, DGOI, PTO, EAS.
Prezydent i założyciel Young Dentists of Poland oraz założyciel i lider Polskiego Towarzystwa Ortodoncji Cyfrowej. Wykładowca i organizator kursów z zakresu okluzji, ortodoncji cyfrowej oraz implantoprotetyki.
Aktywny członek Komisji Stomatologicznej oraz Rady Okręgowej WIL w Poznaniu. Członek Komisji Rewizyjnej PSI.
Od 12 lat prowadzi klinikę Dentista.pl Stomatologia  w Poznaniu.

dr hab. n. med. Alicja Nowicka, prof. nadzw. PUM
Specjalista I st. w zakresie stomatologii ogólnej oraz II st. - stomatologii zachowawczej. Od 1988 roku pracuje w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Obecnie głównym przedmiotem jej badań są biomateriały, endodoncja regeneracyjna oraz nowe techniki diagnostyczne i lecznicze.  Autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Amerykańskiego Stowarzyszenia Endodontów.

lek. dent. Krzysztof Polanowski
Pracownik Szpitala Klinicznego w Bródnie, a od 2004 r. właściciel praktyki stomatologicznej STOMAPOL w Warszawie. Zainteresowany endoodncją, periodontologią, protetyką, artykulacją i estetyką. Pionier zastosowania i wprowadzenia na rynek Polski i krajów Europy Środkowej technologii termoplastycznych wykorzystywanych w i protetyce.
Autor książki pt. „Protezy całkowite”, która zdobyła Złoty Medal Jakości Krakdent. Autor ponad 60 publikacji w czasopismach medycznych.
Przeprowadził ponad 80 wykładów w różnych ośrodkach w kraju i za granicą. Od 2009 r. członek Rady Naukowej Dentaltown (Editorial Members Boards), jedyny z Europy Środkowo-Wschodniej.
Bliska współpraca z lekarzami z USA, Kanady i Australii w tym z dr. J. Kancą dotyczącą adhezji i materiałów kompozytowych.

mgr Michał Szostkowski
Ukończył psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.
Od ponad 20 lat zdobywał doświadczenie w obszarze kierowania ludźmi. Pracował jako konsultant, menadżer a następnie jako dyrektor personalny w firmach doradczych oraz koncernach międzynarodowych (Ernst & Young, Segel, Tieto, Cargotec).
Fascynuje się psychologią pracy oraz human resources management, w tym: zarządzaniem wynikami pracy, rozwojem kompetencji, identyfikacji i budowaniem programów rozwoju talentów. Jest również praktykującym coach’em wykorzystującym metody i techniki CoachWise.
W działalności społecznej współtworzył i rozwijał Klub HR Personalni na Pomorzu Zachodnim.
W latach 2007 – 2012 pełnił funkcję prezesa Regionu Szczecin Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.
Obecnie oprócz kontynuacji swoich zawodowych pasji związanych z Human Resources Management, prowadzi praktykę jako psycholog-psychoterapeuta w ramach prywatnej pracowni psychoterapii. Wiedzę psychoterapeutyczną zdobył w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej A. Popiel i E. Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu kończąc II. stopień specjalizacji w psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT).
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).