• Lekarze i lekarze dentyści z woj. białostockiego wszystkie dokumenty, wymagane do realizacji stażu podyplomowego, powinni złożyć w OIL w Białymstoku do 31 lipca 2023 r. 
  • Ostateczna decyzja o skierowaniu na staż podyplomowy podjęta zostanie przez ORL w Białymstoku (w uzgodnieniu z marszałkiem województwa podlaskiego) w oparciu o średnią ocen
  • Rozporządzenie ministra zdrowia z 24 lutego 2023 r. wprowadza m.in.  nowy ramowy program stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów 

Termin dostarczania dokumentów do realizacji stażu   

Ostateczna decyzja o skierowaniu na staż podyplomowy podjęta zostanie przez Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku (w uzgodnieniu z marszałkiem województwa podlaskiego) w oparciu o średnią ocen (po przedstawieniu przez absolwenta dyplomu ukończenia studiów).

Wszystkie dokumenty (w oryginałach i kserokopiach), wymagane do realizacji stażu podyplomowego, należy złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7 pok. 102 w okresie od 18 do 31 lipca 2023 r. (w godz. od 10.00 do 14.30).

Nowe zasady realizowania stażu podyplomowego

OIL w Białymstoku przypomina, że 1 marca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Rozporządzenie to obowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów skierowanych na staż podyplomowy po 1 marca 2023 r. Jest w nim zawarty nowy ramowy program stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów.