• Pojawiły się anonimowe zarzuty studentów stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, co do zasad i form realizowania procesu dydaktycznego w szczecińskiej uczelni
  • Na ten głos zareagowały władze PUM, przedstawiając działania podjęte w sprawie, chociaż część zarzutów nie broni się w świetle dowodów
  •  Stanowisko w sprawie zajął też Parlament Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który w bardzo podobny sposób co władze PUM ocenia pełne żalu pismo studentów stomatologii

Triada o studentach stomatologii PUM

Były zarzuty anonimowych studentów stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, co do zasad i form realizowania procesu dydaktycznego w szczecińskiej uczelni. Opublikowaliśmy je w materiale PUM: studenci stomatologii stawiają poważne zarzuty. Będzie reakcja? 

Była merytoryczna odpowiedź władz uczelni PUM: żale studentów stomatologii. Wyjaśnienia władz uczelni.

Teraz stanowisko w sprawie zajął Parlament Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który w bardzo podobny sposób co władze PUM ocenia pełne żalu pismo studentów stomatologii.

Czy to załatwia sprawę? Z pewnością nie. Chcemy wierzyć, a mamy podstawy tak sądzić, że w tym przypadku wyłącznym przedmiotem troski władz uczelni będą: analiza zarzutów, bezstronne wnioski i mądre zmiany - jeśli są konieczne. Jedno jest pewne i pocieszające. Ze strony PUM reakcją na uwagi studentów stomatologii nie było szukanie miotły, ani dywanu, pod który można by zmieść problemy.

infodent24.pl zdecydowanie woli informować o sukcesach studentów PUM np. w wynikach LDEK, niż o problemach z zaliczaniem źle skonstruowanych kolokwiów.  

List otwarty Parlamentu Studentów PUM 

W imieniu Parlamentu Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz starostów, reprezentujących studentów trzeciego, czwartego i piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego, chcielibyśmy odnieść się do artykułu opublikowanego ostatnio w mediach, dotyczącego listu otwartego studentów" kierunku stomatologii na warunki nauczania na naszej uczelni.

Chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, że nie podzielamy stanowiska zawartego w liście otwartym.

W przypadku takich sytuacji, podejrzewamy, że niektóre działania mogą być elementem gry o stanowiska na uczelni i niekoniecznie pochodzą od studentów.

Wierzymy w to, że wszystkie sygnały od studentów są ważne i powinny być analizowane z pełnym szacunkiem, ale jednocześnie zachęcamy do podejmowania konstruktywnej i rzetelnej krytyki, która będzie oparta na faktycznych problemach, a nie plotkach czy innych nieprawdziwych informacjach.

Chcemy podkreślić, że wszystkie skargi są dokładnie analizowane przez Władze Uczelni, w tym przez panią prof. Anetę Cymbaluk-Płoskę, Prorektora ds. Dydaktyki oraz panią dr hab. n. med. Edytę Paczkowską, Dziekana Wydziału Medycyny i Stomatologii, które traktują sygnały od studentów z całą powagą i podejmują działania na ich podstawie.

W roku akademickim 2022/2023 odbyliśmy spotkania ze starostami grup wszystkich lat studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Problemy poruszane w trakcie wspomnianych spotkań byty rozwiązywane na bieżąco.

Chcielibyśmy podkreślić, że jako Parlament Studentów PUM jesteśmy otwarci na wszelkie sygnały od studentów dotyczące jakości kształcenia i traktujemy je z pełnym szacunkiem. Zapewniamy, że skargi od naszych koleżanek i kolegów są dla nas również bardzo istotne i będziemy kontynuować naszą pracę, aby zapewnić jak najlepsze warunki studiowania i nauczania.