Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku przypomina dentystom na stażu podyplomowym w jakich sytuacjach, można zmienić miejsce odbywania stażu.

Jakie okoliczności usprawiedliwiają zmianę miejsca stażu:
- zmiana miejsca zamieszkania,
- ważne sprawy rodzinne.

Zgoda na zmianę miejsca stażowego jeśli:
- lekarz lub lekarz dentysta wnioskujący ma odpowiednią średnią kwalifikującą go do odbywania stażu  we  wskazanej placówce,
- placówka wybrana na nowe miejsce odbywania stażu ma nadal wolne miejsca stażowe.

I co także bardzo ważne - zmiana miejsca stażu podyplomowego jest możliwa dopiero po jego rozpoczęciu. 

Pełna treść regulaminu zmiany miejsca stażu


-