•  Prof. Om Prakash Kharbanda z Indii jest ekspertem w zakresie wiedzy z dziedzin ortodoncji i  zdrowia publicznego
  • Podczas wizyty w Lublinie prof. Om Prakash Kharbanda wygłosił  wykład na temat wad zgryzu i obturacyjnego bezdechu sennego
  • Celem programu Visiting Professors in Lublin jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku naukowemu

Założenia programu Visiting Professors

Celem programu Visiting Professors in Lublin jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku naukowemu, wzmacnianie międzynarodowej współpracy badawczej, a także wspieranie rozwoju potencjału dydaktycznego i procesu nawiązywania i utrzymywania międzynarodowych kontaktów z ośrodkami naukowymi na świecie przez lubelskie uczelnie i instytuty naukowo-badawcze.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać uczelnia lub instytut badawczy, bądź naukowy, z siedzibą w Lublinie. W ramach konkursu przewidziane jest wsparcie promocyjne, rzeczowe oraz finansowe w przedziale od 5 tys. do 50 tys. zł brutto. Przewiduje się organizację jednej edycji programu w ciągu każdego roku, rozpoczynając od pilotażowej edycji w 2022 r.

Spora dawka wiedzy w popularnym ujęciu

Profesor Om Prakash Kharbanda z All India Institute of Medical Sciences w New Delhi w Indich przebywał na Uniwersytecie w Lublinie od 8 do 17 maja 2022 roku. Ten wybitny specjalista w dziedzinie ortodoncji wygłosił w tym czasie wiele wykładów, odbył kilka spotkań, warsztatów, seminariów.

Na wykładach zagranicznego eksperta można się było dowiedzieć wiele na temat:

  • zdrowia jamy ustnej i chorób  zębów oraz estetyki uśmiechu,
  • pielęgnacji zębów mlecznych,
  • problemów powodowanych przez oddychanie przez usta, chrapanie, ssanie kciuka,
  • czynników warunkujących prawidłowy i nieprawidłowy rozwój  zgryzu,
  • rodzajów wad zgryzu, częstości występowania i zróżnicowania rasowego wad zgryzu 
  • wpływu wad zgryzu na zdrowie jamy ustnej, sposobów  leczenia wad zgryzu, diagnostyki ortodontycznej, postępowania u dzieci z wadami zgryzu, leczenia aparatem ortodontycznym,  ortodoncji bezekstrakcyjnej i ekstrakcyjnej,
  • technologii cyfrowych w ortodoncji i innowacjach.

Zagraniczny gość przeprowadził warsztaty ze studentami polskojęzycznymi i anglojęzycznymi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie a także  warsztaty z młodzieżą szkolną z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie oraz Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski w Lublinie.

Wymiana wiedzy i doświadczeń. Wspólne projekty badań

Odbyły się także seminaria z kadrą naukowo – badawczą Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Polscy naukowcy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat międzynarodowych trendów w zakresie problemów zdrowotnych jamy ustnej. Prof. Om Prakash Kharbanda wziął udział  w pracach badawczych w zakresie społecznego zagrożenia wynikającego z epidemiologii wad zgryzu. Miało to na celu zapoczątkowanie międzynarodowej współpracy naukowo–badawczej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a All India Institute of Medical Sciences w New Delhi.

Opracowano wstępny projekt badań populacyjnych. Ponadto prof. Om Prakash Kharbanda zorganizował spotkanie online z naukowcami z New Delhi, mające na celu zapoznanie polskich ortodontów z autorskim programem analizy cefalometycznej.  

Prof. Om Prakash Kharbanda ekspert WHO

Prof. Om Prakash Kharbanda jest wybitnym klinicystą i naukowcem, stale przyczyniającym się do rozwoju ortodoncji. Łączy wiedzę z zakresu ortodoncji i zdrowia publicznego. Jest kierownikiem Katedry Ortodoncji i Deformacji Zębowo-Twarzowej w ramach All India Institute of Medical Sciences (New Delhi, Indie).

Uczony jest szefem w Centrum Edukacji i Badań Stomatologicznych, dyrektorem w Centrum Współpracy z WHO ds. Promocji Zdrowia Jamy Ustnej oraz Centrum Doskonałości Wdrażania Narodowego Programu Zdrowia Jamy Ustnej, był szefem Centrum Edukacji Medycznej, Technologii i Innowacji KL Wig (CMET-I.). Pełnił i pełni nadal wiele funkcji w instytucjach i zespołach ds. zdrowia jamy ustnej, wnosząc znaczący wkład w dziedzinie nauki, jaką jest stomatologia i ortodoncja.