Pandemiczne czasy odcisnęły na celebrowaniu stulecia stomatologii akademickiej w Warszawie wyraźne piętno, bo okolicznościowe uroczystości powinny były odbywać się rok temu. Początek fali zakażeń stanowił jednak wyjątkowo zły czas do świętowania, teraz także nie jest on szczególnie dobry, ale funkcjonujący w Warszawie lekarze dentyści nie raz pokazali na przestrzeni wieku, że każdą trudność są w stanie przezwyciężyć.

Faktem jest, że 23 kwietnia 2021 r.  w  Centrum Dydaktycznym WUM, a dokładnie w auli im. prof. Janusza Piekarczyka,  wyraźnie zabrakło czegoś, co jest zazwyczaj integralną częścią tego typu uroczystości rocznicowych, a więc: serdecznych uścisków, wspólnych toastów, zbiorowych zdjęć i nieformalnych rozmów w kuluarach. Co gorsza, wśród uczestników wydarzenia panował wszechobecny dystans, na szczęście tylko ten mierzony zalecanymi metrami, bo przemiła atmosfera panująca na sali nie tylko skróciła, ale w zasadzie wyeliminowała wszelkie obligatoryjne bariery, wynikające z formalnych wymogów bezpieczeństwa.

Lista witanych gości, tych obecnych w realu i tych zalogowanych przed ekranami komputerów dawała mocne przekonanie, że to co jest najlepsze w stomatologii akademickiej w Warszawie ma wymiar jak najbardziej współczesny.

Gości witała, pełniąca rolę gospodyni uroczystej sesji, prof. Dorota Olczak – Kowalczyk, dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego WUM. Uczestnikami wydarzenia byli m.in. reprezentujący władze uniwersyteckie: rektor prof. Zbigniew Gaciong; prof. Marek Kuch, prorektor ds. studenckich i kształcenia; prof.  Agnieszka Cudnoch – Jędrzejewska, prorektor ds. personalnych i organizacyjnych; prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii; prof. Wojciech Lisik, prorektor ds. klinicznych i inwestycji; prof. Paweł Włodarski, prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju.

   Gratulacje od rektora prof. Zbigniewa Gacionga

Wśród gości byli również Małgorzata Zadorożna, dyrektorka Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia, Filip Nowak, prezes NFZ, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski i wiceprezes tej Rady Dariusz Paluszek. Część witanych gości uświetniała uroczystość on line. 

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszowych prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, była dziekan Wydziału Lekarsko – Dentystycznego a później Lekarsko - Stomatologicznego WUM opowiadała o stu latach dzielących początek PID od współczesnego WUM, opowiadała m.in. o ludziach łączących obie te szacowne instytucje.

To dziwne uczucie spoglądać na fotografie sprzed wieku i odnajdywać na nich protoplastów współczesnej stomatologii. Dystyngowane osoby, odmiennie ubrane, dysponujące – jak na współczesne nam czasy - bardzo prymitywnymi zestawami narzędzi stomatologicznych, bez zaawansowanego technicznie sprzętu  - wydają się w pobieżnym osądzie bardzo odległymi postaciami. Nic bardziej mylącego! Ten kto miał okazję uczestniczyć w zorganizowanej przez WUM uroczystości z pewnością zaobserwował, że zgromadzeni w auli lekarze dentyści mają wiele wspólnego z koleżankami i kolegami z wyblakłych fotografii. Ten wspólny mianownik znajdziemy m.in. w swoistej zuchwałości i energii zmuszających do wyznaczania celów, do podejmowania wyzwań, które dla wielu innych – po zważeniu sił i nakładów – uznane byłyby za zbyt ambitne.

Taką nieurzeczywistnioną ambicją było rozpoczęcie na niespełna dwa miesiące przed wybuchem II Wojny Światowej budowy nowoczesnego gmachu Akademii Stomatologicznej. Dobrze zarządzana AS miała plan sfinansowania inwestycji we własnym zakresie (przewidywany koszt budowy to 750 tys. zł). Klamrą tamtych zdarzeń (akt erekcyjny wmurowano 4 lipca 1939 r.) jest nowoczesne Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM, które oddano do użytku 9 października 2019 r.

Dzięki staraniom dr. Janusza Zawadzińskiego anestezjologa, miłośnika historii medycyny i stomatologii w posiadaniu WUM znalazł się oryginał aktu erekcyjnego z 1939 r. Dokument, podniesiony do świetności sprzed 80 lat, przekazany został Muzeum Historii Medycyny.

Był list gratulacyjny od Przemysława Czarnka ministra edukacji i nauki, odczytany przez prof. Agnieszkę Mielczarek, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego WUM.

Były podziękowania od Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego złożone przez prezesa TLW prof. Jerzego Jurkiewicza na ręce prof. Doroty Olczak – Kowalczyk. 

Były listy gratulacyjne, były dyplomy i podziękowania, były także medale imienia wybitnego lekarza warszawskiego dr. Tytusa Chałubińskiego. Otrzymała je z rąk rektora prof.  Zbigniewa Gacionga oraz  prof. Doroty Olczak Kowalczyk grupa naukowców, którzy przez lata zaangażowani byli (część jest nadal) w rozwój warszawskiej stomatologii. Przez lata byli oni związani (niektórzy są nadal) w pracę służącą budowie potencjału stomatologicznej odnogi WUM. Uhonorowani zostali: prof. Hubert Wanyura; prof. Renata Górska; prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska; prof. Janusz Komender; prof. Leszek Kryst; prof. Maria Szpringer – Nodzak.

Kartki z kalendarza:
* 17 lutego 1920 r. utworzono Państwowy Instytut Dentystyczny. Instytut był uczelnią jednowydziałową z czterema specjalistycznymi katedrami: Dentystyki Zachowawczej, Chirurgii Stomatologicznej, Techniki Dentystycznej, Ortodoncji. Państwowy Instytut Dentystyczny należał do rzędu Państwowych Szkól Wyższych.

* 15 marca 1933 r. Państwowy Instytut Dentystyczny przemianowany został na Akademię Stomatologiczną – uczelnię posiadającą pełnię praw akademickich. Akademia Stomatologiczna znalazły silne wsparcie w Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, korzystając z jego pracowni i fachowych sił wykładowych.

* 4 lipca 1939 r. dzięki usilnym staraniom władz uczelni o budowę gmachu dla stomatologii, odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego i wmurowanie aktu erekcyjnego. 

* 1945 r. Akademia Stomatologiczna rozpoczęła działalność jako jedna z pierwszych szkół wyższych. Akademia Stomatologiczna została wcielona na prawach Oddziału do Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w ramach tego Wydziału przeszła do Akademii Lekarskiej a w 1950 r. do Akademii Medycznej.

* 1970 r. utworzony został Instytut Stomatologii, którego powołanie nawiązywało do tradycji pierwszej polskiej uczelni stomatologicznej - PID. Z czterech podstawowych katedr powstało 8 jednostek dydaktycznych. Rada Naukowa Instytutu jako jedyna w Polsce uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych.

* 2012 r. decyzją władz uczelni nastąpiło wydzielenie Oddziału Stomatologii z I Wydziału Lekarskiego i powołano samodzielny Wydział Lekarsko-Dentystyczny WUM. W tym samym roku nastąpiło rozwiązanie Instytutu Stomatologii.

* 9 października 2019 r. oddanie do użytku nowoczesnego Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM. Nowoczesny budynek mieści się na terenie kampusu Banacha, przy ul. Binieckiego 6. To największe w Polsce i najnowocześniejsze w polskich uczelniach medycznych centrum stomatologiczne.