• Zrzut ekranu ze SMK jest potwierdzeniem wyniku LEK i LDEK zdanego w sesji jesiennej 2022 r., który uwzględniony zostanie w złożonych wnioskach specjalizacyjnych - informuje Ministerstwo Zdrowia
  • Co do zasady uaktualnione wyniki LEK lub LDEK powinny być zgłoszone do 30 września.
  • O ile jednak rezultaty z LEK nie będą jeszcze znane do końca września, zmiana punktacji nastąpić może na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Wojewódzkim prowadzącym postępowanie specjalizacyjne   

Zrzut ekranu ze SMK potwierdzeniem wyniku LEK i LDEK  

Ministerstwo Zdrowia informuje, że potwierdzeniem osiągniętego wyniku LEK/LDEK z sesji jesiennej 2022 r. może być zrzut ekranu ze SMK z liczbą uzyskanych punktów.

Na zrzucie ekranu, powinny być widoczne:

  • w prawym górnym rogu imię i nazwisko lekarza/lekarza dentysty,
  • data rozpoczęcia egzaminu,
  • maksymalny możliwy do uzyskania wynik,
  • wynik punktowy uzyskany przez osobę zdającą.

Wprowadzenie wyniku LDEK z sesji jesiennej 2022 r.

Do 30 września 2022 r. trzeba samodzielnie złożyć lub zaktualizować złożony już wniosek - poprzez wpisanie nowego wyniku i załączenie potwierdzającego go zrzutu ekranu z SMK.

(Wyniki LDEK z sesji jesiennej 2022 r. zostały już ogłoszone, egzamin odbył się 6 września).

Wprowadzenie wyniku LEK z sesji jesiennej 2022 r.

O ile wyniki LEK zostaną ogłoszone do 30 września 2022 r. (egzamin odbył się 24 września) - należy samodzielnie złożyć lub zaktualizować złożony już wniosek poprzez wpisanie nowego wyniku i załączenie potwierdzającego go zrzutu ekranu z SMK.

O ile wyniki LEK zostaną ogłoszone po 30 września 2022 r. - należy zwrócić się do Urzędu Wojewódzkiego, który weryfikuje wniosek (chodzi o pierwszy wariant wyboru wskazany we wniosku specjalizacyjnym) z prośbą o zwrot wniosku w celu aktualizacji wyniku LEK.

Data wysłania wniosku ze zmienionym wynikiem LEK/LDEK (wraz z załączonym zrzutem ekranu z SMK potwierdzającym wynik), będzie określona jako czas złożenia wniosku.

Urzędy Wojewódzkie będą weryfikować poprawność wpisanego wyniku i załącznika, a w przypadku ewentualnych błędów – zwrócą wnioski do poprawy.