• Efektywna komunikacja z pacjentem – klucz do zaufania, akceptacji, wiedzy i zrozumienia - taki będzie temat organizowanego przez Dolnośląską Izbę Lekarską kursu
 • Komunikacja z pacjentem nie jest najmocniejszą stroną polskich lekarzy, jak dowodzi raport Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
 • Termin kursu 23 września 2023 r.

Dobra komunikacja z pacjentem. To także warunek skutecznego leczenia

Według raportu Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w kwestii sytuacji opieki zdrowotnej w krajach UE polscy pacjenci źle oceniają jakość komunikacji ze swoim lekarzem. Pod tym względem  Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród wszystkich badanych państw.

Z danych OECD wynika, że jedynie:

 • co trzeciemu pacjentowi jego lekarz dał możliwość zadawania pytań (33,6 proc., przy średniej europejskiej 83,2 proc.)
 • mniej niż połowa pacjentów była zaangażowana w podejmowanie decyzji dotyczących opieki i leczenia (47,9 proc., przy średniej 78,3 proc.).

Ponadto polscy pacjenci narzekali, że lekarze poświęcają im mało czasu, a przekazywane przez nich informacje są trudne do zrozumienia.

Istnieje więc bardzo konkretna potrzeba poprawy relacji lekarz - pacjent. Komunikacja interpersonalna nigdy nie jest całkiem prosta, problemem mogą być dzielące rozmówców różnice osobowościowe, kulturowe, czy pokoleniowe.

W przypadku relacji lekarz–pacjent do czynników utrudniających kontakt dochodzą jeszcze dwa bardzo ważne: sytuacja i stan chorego (choroba jest źródłem wielu emocji, a dodatkowym obciążeniem są trudności wynikające z organizacji służby zdrowia) oraz sytuacja i stan lekarza (limity czasowe, duża liczba pacjentów, przepracowanie, zmęczenie). Dlatego o nieporozumienia, pomyłki, brak zrozumienia, konflikty jest bardzo łatwo. Sposobem na ich unikanie, a jeśli wystąpią rozwiązywanie, są umiejętności komunikacyjne pozwalające na łatwiejsze i skuteczniejsze zbieranie wywiadu chorobowego, stawianie trafnych diagnoz, przekonywanie pacjenta do stosowania się do lekarskich zaleceń oraz rozwiązywanie sytuacji trudnych, podkreśla Dolnośląska Izba Lekarska.

Jak dobrze rozmawiać z pacjentem. Kurs DILnet

Dolnośląska Izba Lekarska organizuje kurs z zakresu efektywnej Efektywna komunikacja z pacjentem – klucz do zaufania, akceptacji, wiedzy i zrozumienia.

Miejsce: Wrocław Al. Matejki 6
Termin szkolenia:  23 września, godz. 15:00

Uczestnikom przysługuje 6 punktów edukacyjnych. Kurs będzie prowadzony przez lek. Dariusza Delikata, psychologa

Zapisy: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc. pl

Tematyka szkolenia:

 • zasady komunikacji interpersonalnej (elementy, rodzaje, środki przekazu),
  techniki komunikacji werbalnej,
 • techniki komunikacji niewerbalnej (praca ciałem, głosem, wykorzystywanie przestrzeni),
 • pierwszy kontakt – czynniki wpływające na powstawanie pozytywnego pierwszego wrażenia,
 • budowanie pozytywnych relacji z pacjentem,
 • efektywne pozyskiwanie informacji (wywiad),
 • przedstawianie diagnozy i zaleceń,
 • formułowanie komunikatów wpływających na zmianę postaw pacjenta.

 Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.