PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Jak przedłużyć specjalizację?

Autor: Łukasz Sowa
29-01-2013, 23:32
Jak przedłużyć specjalizację? (foto: sxc.hu)
Jak przedłużyć specjalizację? (foto: sxc.hu)
Wnioski o przedłużenie okresu specjalizacji podczas trwania szkolenia specjalizacyjnego, lekarz dentysta może składać, ale nie może tego czynić po zakończeniu czasu przypisanego temu szkoleniu.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia zwraca uwagę, że wnioski będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy zostaną złożone przed końcem realizowanego toku specjalizacji.

Wniosek kierowany do ministra zdrowia, powinien zawierać:

- dokładną datę przewidywanego zakończenia szkolenia specjalizacyjnego;

- uzasadnienie przyczyn niezrealizowania szkolenia w terminie (wraz z ich udokumentowaniem);

- informację, czy szkolenie specjalizacyjne było już przedłużane, a jeżeli tak, to o jaki okres.

Do wniosku należy dołączyć:

- zgody kierownika specjalizacji i właściwego konsultanta wojewódzkiego, dotyczące zasadności oraz okresu wnioskowanego przedłużenia (konieczne jest umotywowanie, podanej we wniosku, daty planowanego zakończenia szkolenia specjalizacyjnego);

- kserokopie dwóch pierwszych stron karty szkolenia specjalizacyjnego, uzupełnione o wymagane wpisy (poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem).

Okres trwania specjalizacji w ramach rezydentury może ulec przedłużeniu o czas:

- niezdolności do pracy (choroba, macierzyństwo);

- urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż trzy miesiące w okresie trwania specjalizacji;

- w przypadku konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny.

Przedłużenie okresu trwania specjalizacji w ramach rezydentury łącznie nie może być dłuższe niż o rok, z wyjątkami podanymi poniżej.

Okres trwania specjalizacji w ramach rezydentury może być dodatkowo przedłużony o czas:

- udzielonego przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach (nie dłuższy jednak niż o rok);

- urlopu bezpłatnego, nie dłuższego niż rok, udzielonego przez pracodawcę w celu odbycia stażu zagranicznego zgodnego z programem odbywanej specjalizacji (po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji);

- oczekiwania na miejsce szkoleniowe w innej jednostce, jeżeli macierzysta jednostka szkoląca przestaje spełniać wymagania (na skutek czego zostaje rozwiązana umowa o pracę szkolącego się lekarza).

Przepisy szczegółowe podane są w rozporządzeniu ministra zdrowia z 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z późn. zm.).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT  

POLECAMY W SERWISACH