Dolnośląska Izba Lekarska organizuje szkolenie, którego tematem będzie strategia prowadzenia rozmów negocjacyjnych. Jego uczestnicy zdobędą  wiedzę i umiejętności, niezbędne do  negocjowania realizacji własnych interesów i potrzeb oraz budowania partnerskiej współpracy z pracownikami, klientami lub dostawcami zewnętrznymi.

Szkolenie odbędzie się online.

Co będzie tematem szkolenia:

- kształtowanie postawy zorientowanej na skuteczność w negocjacjach
- zdobycie umiejętności stosowania strategii pozycyjnej i problemowej 
- trening skutecznej komunikacji z pracownikiem/klientem/dostawcą podczas negocjacji, ze szczególnym uwzględnieniem asertywności
- zwiększanie elastyczności i kreatywności w reagowaniu na trudne sytuacje negocjacyjne.

Szkolenie prowadzi: Mirosław Borek

Termin:  9 października, godz. 11.00-15.00
Punkty negocjacyjne: 4

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL prowadzi również zapisy na listy rezerwowe tego szkolenia. W tej sprawie należy napisać list na adres: odz@hipokrates.org

W treści e-maila należy podać temat, datę szkolenia, a także imię, nazwisko oraz nr PWZ.