Kandyduję na stanowisko wiceprezydenta PTSS ponieważ...

Ivo Domagala: Uważam, że posiadam doświadczenie, wiedzę i umiejętności, które są bardzo pożądane na stanowisku wiceprezydenta, czyli osoby która ma wspierać prace Prezydenta. Ukończyłem szkolenie trenerskie, oraganizowane przez IADS w Pradze z tzw. Soft Skills, czyli umiejętności komunikacji, pozyskiwania sponsorów, tworzenia i zarządzania projektami oraz zespołem ludzi. Studiuje stomatologię i jestem również studentem prawa; studiowane dwóch tak wymagających kierunków nauczyło mnie dobrej organizacji pracy i dysponowania czasem. Dzięki coraz to lepszej znajomości prawa posiadam coraz to szersze spojrzenie na treść zawieranych umów.
Posiadam też doświadczenie w organizacji konferencji. Byłem jednym z głównych organizatorów konferencji Dental News VII i Dental News VIII, które odbywały się w Poznaniu i zgromadziły odpowiednio 850 i 1150 uczestników. Oprócz tego pomagałem w koordynacji i pozyskiwaniu sponsorów dla akcji profilaktycznej Zdrowy Uśmiech organizowanej dla 1200 dzieci. Organizacja konferencji oraz warsztatów szkoleniowych (Orthoactive oraz Implactive we współpracy z Be Active Dentist) nauczyła mnie wielu rzeczy, które na tym stanowisku są niezbędne. Mianowicie nauczyła mnie prowadzenia rozmów z firmami oraz negocjacji z potencjalnymi sponsorami.

Praca w PTSS jest dla mnie....

Ivo Domagala: Praca w PTSS stała się dla mnie jedną z priorytetowych (pozna nauką) spraw w moim życiu. Akutalnie nie potrafię sobie wyobrazić mojego życia bez PTSS. Nie mówię tutaj tylko o wyjazdach na konferencje, ale przede wszystkim o aktywnym udziale w tworzeniu konferencji, warsztatów i seminariów. Organizacja tych przedsięwzięć daje mi niezwykłą satysfakcję, którą pragnę dalej rozwijać na stanowisku wiceprezydenta. Przez całe swoje życie aktywnie udzielam się społecznie. Od roku 2011 jestem członkiem Rady Wydziału Lekarskiego II, od pierwszego roku studiów starostą ekonomicznym , przewodniczącym dwóch kół naukowych: Chirurgii Periodontologicznej i Dysfunkcji Stawu Skroniowo-Żuchowego. W pewnym momencie odkryłem, że jeszcze więcej mogę zrobić pracując dla PTSS.
Wierzę, że to co robię umożliwia nawiązywaniu nowych kontaktów w całym kraju, ale dzięki PTSS przede wszystkim zdobywam wiedzę, nowe umiejętności i doświadczenia. Dzięki obserwacjom, które poczyniłem za granicą i wymianą doświadczeń z innymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi studentów stomatologii mam coraz to więcej pomysłów jak mogę pracować jeszcze bardziej efektywnie i rozwijać naszą organizację.

Głównymi priorytetami PTSS na najbliższy rok powinny być...

Ivo Domagala: Dalszy wzrost poziomu konferencji organizowanych przez PTSS. Uważam również, że PTSS powinien zacząć pojawiać się na innych konferencjach krajowych. Naszym celem powinno być nie tylko pokazywanie nauki, ale również spojrzenia praktyków, które jest tak bardzo wartościowe. Czasami jedna informacja uzyskana na konferencji potrafi zmienić całkowicie spojrzenie na dany problem, nad którym głowiliśmy się przez dłuższy czas albo nie potrafiliśmy wcześniej zrozumieć danego zagadnienia.
Uważam, że PTSS powinien starać się pozyskać dużą ilość partnerów w celu przeprowadzania większej ilości warsztatów. Takie akcje jak bicie rekordu Guinessa w myciu zębów przez przedszkolaki pokazują, że jesteśmy w stanie realizować duże projekty.

Największy sukces PTSS to moim zdaniem...

Ivo Domagala: PTSS w dzisiejszych czasach to już nie tylko organizacja studencka, PTSS to dobrze rozpoznawalna marka, a bycie marką zobowiązuje. Obecność znanych krajowych i zagranicznych wykładowców spowodowała, że konferencje organizowane przez PTSS przestały być tylko zjazdami studentów stomatologii, a zaczęły być wydarzeniami, na które przyjeżdżają coraz tłumniej lekarze. Świadczy to o jakości jaką udało się stworzyć.

W działaniach PTSS brakuje mi...

Ivo Domagala: Uważam, że PTSS powinien starać się pozyskać większą ilość partnerów w celu przeprowadzania jeszcze większej ilości warsztatów. Jak wcześniej wspomniałem PTSS to marka. Rynek zaczyna liczyć się z naszym Stowarzyszeniem, co najlepiej obrazuje relacjonowanie naszych wyborów na łamach infodent24.pl. Trzeba to wykorzystać. Niektóre oddziały mają bogate doświadczenie w organizacji różnych akcji profilaktycznych. Dlatego chciałbym żeby naszym nowym motto w PTSS było „Think BIG!". W 1959 roku David J. Shwartz który był profesorem na Georgia State University użył tego sformułowania.
Uważam, że rozwój PTSS powinien zachodzić na wielu płaszczyznach. Dzisiaj organizujemy wiele kongresów, w których brakuje nie aspektów klinicznych, a aspektów okołomedycznych. Mam tutaj na myśli nasz rozwój w tematyce prawa, coachingu, rozwoju umiejętności interpersonalnych, marketingu oraz zarządzania w obrębie własnej praktyki. To właśnie z tych aspektów nie przygotowują nas nasze uczelnie, ale wiem, że PTSS może to robić.

Poza działalnością w PTSS zajmuje mnie...

Ivo Domagala: Od kwietnia 2013 roku jestem członkiem ITI Study Club Poznan West. Od końca 2 roku studiów staram się poszerzać swoją wiedzę stomatologiczą na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce jak i również za granicą. Moja działalność w kole naukowym zaowocowała pierwszą publikacją w czasopiśmie punktowanym przez MNiSW.

Od 2013 roku czynnie działam w organizacji Be Active Dentist. Moja współpraca z Be Active Dentist oraz Be Active Dentist Tribune doprowadziła do powstania stałej rubryki „Prawo w Stomatologii", która mogę prowadzić ze względu na mój drugi kierunek studiów. Poza szeroko rozumianą działalnością w PTSS oraz Be Active Dentist swój wolny czas poświęcam moim dwóm pasjom: podróżom i nurkowaniu. Moją przygodę z nurkowaniem rozpocząłem 12 lat temu. Dziś mogę się pochwalić stopniem Divemaster (PADI) oraz stopien Nurka Jaskiniowego (International Association of Nitrox and Technical Divers)