Rozporządzenie ministra zdrowia z 23 lipca 2012 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny zawarte jest w  Dz.U.12.864 z 30 lipca 2012 r.

 

Zdecydowanie więcej miejsc, bo o 10 proc., przygotowano w 2012 roku wobec 2011 roku dla cudzoziemców. Udział procentowy lepiej wygląda w statystykach niż bezwzględne liczby, gdyż w Polsce studiować będzie od października 2012 r. zaledwie 31 cudzoziemców.


Lp.

Nazwa uczelni

Jednolite studia magisterskie

prowadzone w formie

stacjonarnej w języku polskim

Jednolite studia

magisterskie

prowadzone

w formie

niestacjonarnej

w języku

polskim

Jednolite studia

magisterskie

prowadzone

w formie

stacjonarnej/

niestacjonarnej

w języku innym

niż język polski

Miejsca dla obywateli polskich

Miejsca dla cudzoziemców

1.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

70

 0 (1)

 14

0

2.

 Gdanski Uniwersytet Medyczny 50

50

 2

15

0

3.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

103 (90)

 3 (0)

 40

0

4.

 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

50 (60)

 7

 15 (20)

20

5.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

70

 4

 20

30 (60)

6.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

108 (84)

 2

36 (24)

12

7.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

72

2 (0)

15

60

8.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

80

2

 24

20

9.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

70  (75)

4

30 (25)

5 (0)

10.

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

55

5

20

26 (25)

Liczby w nawiasach to liczba miejsc w roku szkolnym 2011/2012 o ile liczba ta jest inna niż w 2013/2012 roku.