Najdrożej jest na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, tu studia na wydziale lekarsko-dentystycznym jednolite kosztują 42 800 zł rocznie, za  edukację na wydziale techniki dentystyczne trzeba płacić rocznie 24 700 zł. Jeszcze kosztowniejsze są studia w języku angielskim. Opłata jednorazowa za cały tok studiów (I - V rok) wynosi 83 tys. EUR  - ok. 356 tys. zł (w podziale na każdy rok akademicki): I rok 15 000 EUR; II rok  15 800 EUR; III rok 16 650 EUR; IV rok 17 400 EUR; V rok 18 200 EUR.

Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu czesne za każdy rok na niestacjonarnych studiach stomatologicznych w roku 2018/2019, prowadzonych w języku polskim wynosi 35 tys. zł. Natomiast cudzoziemcy przyjęci na studia płatne muszą zapłacić  46 400 zł  za pierwszy rok studiowania i 45 500 zł  za każdy następny. Za studia na kierunku English Division – Dentistry (prowadzone w języku angielskim) dla obywateli polskich czesne wynosi 52 500 zł – za każdy rok studiów, zaś dla obcokrajowców 53 400 zł na pierwszym roku studiów i nieco mniej, bo 52 500 zł za każdy kolejny rok nauki.

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rok nauki na stomatologii niestacjonarnej kosztuje 36 tys. zł, zaś czesne na wydziale techniki dentystyczne 8 000 zł za rok.

Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński wycenia studia na  na wydziale lekarsko-dentystycznym jednolite na 38 000 zł rocznie.

Pomorski Uniwersytet Medyczny czesne za rok studiów niestacjonarnych na kierunku lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2018/2019 wynosi 38 000 zł, zaś na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku - 36 ooo zł za rok.