• I Kongres Humanizacji Medycyny odbędzie się 9-10 czerwca dzięki współpracy Agencji Badań Medycznych i Uniwersytetu Warszawskiego
  • Uczestniczyć będą w nim m.in. rektorzy i dziekani wydziałów kształcących studentów na kierunkach medycznych
  • Podczas kongresu przedstawione będą wyniki badania nad stopniem humanizacji medycyny - pod kątem różnych zawodów medycznych, zespołów terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pacjent-lekarz. 

Medycynie grozi odhumanizowanie?

Eksperci, biorący udział w kongresie, będą próbowali ustalić słabe i silne strony wdrażania idei humanizacji z perspektywy pracowników jednostek ochrony zdrowia i pacjentów. W tym procesie ma być też uwzględniona rola kształcenia studentów i kształcenia podyplomowego.

- W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w medycynie. Jednak humanizacja medycyny nie jest przeciwstawna postępowi medycznemu i nowoczesnym technologiom medycznym. Nawiązuje do medycyny opartej na dowodach, postępie wiedzy oraz działaniach koncentrujących się na filozofii myślenia o człowieku, z uwzględnieniem poszanowania, godności, autonomii i praw pacjenta. Chodzi jedynie o to, żeby mimo rożnych uwarunkowań i trudności nie zapominać o tym, jak ważny jest pacjent w procesie leczenia - przyznaje prof. Zbigniew Izdebski,  kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytetu Warszawskiego. 

Relacja pacjent - lekarz. Wyniki badań

Uniwersytet Warszawski na zlecenie Ministra Zdrowia, przeprowadził badanie, oceniające stopień humanizacji medycyny w zakresie wykonywanych zawodów medycznych, zespołów terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pacjent-lekarz.

Ponadto, w ramach projektu dokonano oceny wpływu stanu zagrożenia epidemicznego i związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na te relacje.

Projekt swoim zakresem objął 100 instytucji ochrony zdrowia. Badanie zostało przeprowadzone w pięciu grupach zawodów medycznych: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz pozostałego personelu medycznego i niemedycznego, jak również w dwóch grupach pacjentów.

W ramach analiz przeprowadzanych w powyższych grupach, w badaniu uwzględniono także kontekst rodzinny oraz inne cechy osobowe badanych, silnie akcentując kontekst skutków pandemii. Wyniki badania zostaną zaprezentowane podczas I Kongresu Humanizacji Medycyny.

Kryzys wywołany pandemią. Czas na prawidłowe relacje

W trudnym okresie, związanym zarówno z pandemią, jak i wojną w Ukrainie, personel medyczny przekonał się o znaczeniu prawidłowych relacji między zespołami medycznymi a pacjentami. Ten czas pokazał też rolę idei humanizacji medycyny, uznającej zawsze dobro człowieka, jego godność, prawa i autonomię za najwyższą wartość.

- Do lekarza coraz częściej przychodzą  świadomi pacjenci, którzy chcą wiedzieć jak najwięcej o tym, co im dolega i jakie będą zastosowane procedury leczenia. W kierunku poprawy relacji między pracownikami medycznymi a pacjentem zmierzają też liczne inicjatywy podejmowane przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Podczas kongresu będziemy o tym wszystkim dyskutować - potwierdza prof. Izdebski.

Kongres Humanizacji Medycyny będzie podejmował nie tylko kwestie związane z komunikacją, ale także szerszy aspekt relacji międzyludzkich oraz roli specjalistów i organizacji pacjenckich w podnoszeniu jakości usług zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjenta.

Udział w Kongresie jest bezpłatny, wymaga wcześniejszej rejestracji. Więcej informacji o wydarzeniu wraz z formularzem rejestracyjnym znajduje się na stronie: https://www.kongreshumanizacjamedycyny.pl/