PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Higiena stomatologiczna: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uruchamia nowy kierunek

Autor: miro • Źródło: ms
24-06-2020, 09:27
Higiena stomatologiczna: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uruchamia nowy kierunek Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z kierunkiem higiena stomatologiczna (foto: archiwum)
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otwiera w roku akademickim 2020/2021 kształcenie na kierunku higiena stomatologiczna. Studia będą trwały trzy lata i zakończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Kierunek powstaje jako część projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania na UMB.

Środki zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki temu wsparciu studenci oprócz standardowej edukacji będą uczestniczyli w dodatkowych szkoleniach z umiejętności komunikacji z pacjentem i z fotografii stomatologii. Otrzymają także odzież i obuwie medyczne. 

Higienistka stomatologiczna jest członkiem zespołu stomatologicznego o bardzo szerokim zakresie obowiązków. Do jej najważniejszych zadań zalicza się: prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach, kształtowanie postaw prozdrowotnych, prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej i działania profilaktyczne.

W gabinecie stomatologicznym higienistka jest prawą ręką lekarza dentysty. Przygotowuje sprzęt i stanowisko pracy lekarza, organizuje pracę w gabinecie, wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego. Przeprowadza również wstępne badanie pacjentów oraz - pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty - wykonuje szereg zabiegów profilaktyczno-leczniczych takich jak usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie zębów, fluoryzacja kontaktowa, lakowanie zębów.

Osoba wybierająca ten zawód powinna wykazywać się takimi cechami jak: szacunek dla drugiego człowieka, cierpliwość, empatia, życzliwość, poczucie odpowiedzialności i rzetelność w wykonywaniu zadań. Higienistka powinna posiadać zdolności organizacyjne, umiejętność komunikacji interpersonalnej i umieć pracować w zespole.

UMB dzięki bardzo dobrej bazie dydaktycznej, a w szczególności wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej i posiadaniu nowoczesnego sprzętu, warunkuje wysoką jakość kształcenia przyszłych higienistek.

Studenci będą mieli zajęcia z zakresu nauk podstawowych takich jak anatomia i histologia, fizjologia narządu żucia, biochemia i biofizyka, które przygotują ich do rozumienia zmian zachodzących w organizmie człowieka. Kierunek ma charakter praktyczny, tak więc szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

W zakresie kształcenia zawodowego studenci poznają pracę we wszystkich specjalnościach stomatologicznych, nauczą się obsługi sprzętu i aparatury znajdujących się na wyposażeniu gabinetu dentystycznego oraz wykonywania zabiegów stomatologicznych w zakresie zadań zawodowych higienistki.

Wiedza z zakresu psychologii, etyki, komunikacji interpersonalnej ułatwi im współpracę z pacjentem i jego rodziną. Higienistki nauczą się opracowywania programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia populacji. 

Absolwenci kierunku higiena stomatologiczna będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w zespole stomatologicznym w zakładach opieki zdrowotnej, w prywatnych gabinetach dentystycznych oraz w gabinetach profilaktyki zdrowotnej.

Rekrutacja -  jedynym kryterium przyjęć (poza zgodą na udział w projekcie) jest wynik maturalny z jednego przedmiotu do wyboru z czterech: biologii, chemii,  matematyki lub fizyki (poziom podstawowy lub rozszerzony).

Poziom podstawowy liczony jest 1:1, poziom rozszerzony x2.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH