PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

GUMed rekrutuje do Zakładu Technik Dentystycznych

14-03-2013, 00:01
GUMed rekrutuje do Zakładu Technik Dentystycznych
GUMed rekrutuje do Zakładu Technik Dentystycznych
Dziekan Oddziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosił konkurs na funkcję kierownika Zakładu Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia.

Zakład Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia jest jednostką Oddziału Stomatologicznego GUMed. W tej chwili kierownikiem Zakładu jest dr hab. med. Maria Prośba-Mackiewicz, prof. nadzw.

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  Nr 164, poz. 1365 z pózn. zm.) i posiadają:

- co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego;

- znaczny dorobek naukowy oraz praktykę zawodową;

- doświadczenia dydaktyczne.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

1)      Deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniem, że kandydat spełnia warunki zawarte w art. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

2)      Deklarację, że w razie wygrania konkursu GUMed będzie podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy,

3)      Kwestionariusz osobowy,

4)      Życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej,

5)      Autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,

6)      Spis publikacji z uwzględnieniem punktacji nakometrycznej (IF, KBN/MNiSW)

7)      Informacje o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,

8)      Dokumenty stwierdzające uzyskanie stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego i tytułu naukowego,

9)      Odpis zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach

10)   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zobacz także: Stomatologia: WUM poszukuje nauczycieli akademickich

Termin przyjmowania zgłoszeń 8 kwiecień 2013 r.

Przewidywany termin zakończenia konkursu 31 maj 2013 r.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Zespół ds. Naukowych), ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, tel. 58 349-10-06.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   GUMed   Zakład Technik Dentystycznych   G   Kariera  

POLECAMY W SERWISACH