PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

GUMed: praca w Zakładzie Ortodoncji

Autor: nieck • Źródło: en
04-06-2021, 14:16
GUMed: praca w Zakładzie Ortodoncji Możliwość zatrudnienia w Zakładzie Ortodoncji GUMed (fot. Unsplash)
W Zakładzie Ortodoncji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest wakat na stanowisku asystenta.

Obowiązki na stanowisku asystenta w Zakładzie Ortodoncji:

- prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
- prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
- udział w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni i jednostki,
- podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych ( w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej), a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

Oczekiwania stawiane kandydatom:

- tytuł magistra lub równorzędny,
- dyplom lekarza dentysty,
- specjalizacja w zakresie ortodoncji,
- zainteresowanie pracą naukowo-dydaktyczną,
- doświadczenia w pracy nowoczesnymi technikami ortodontycznymi,
- dobra znajomość języka angielskiego (min. B2),
- predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej,
- dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 (publikacja naukowa zamieszczona w czasopiśmie znajdującym się – na dzień składania wniosku – w pierwszym/drugim kwartylu (Q1/Q2) wskaźnika oddziaływania (Impact Factor) wyliczanego na podstawie bazy Web of Science Core Collection. W sytuacji, kiedy w bazie Journal Citations Report, w której podawany jest ww. wskaźnik Impact Factor, czasopismo jest przypisane do więcej niż jednej kategorii i znajduje się w różnych kwartylach uwzględniany jest wyższy kwartyl) lub dorobku naukowego, który powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jednego zarejestrowanego zgłoszenia patentowego.

Podjęcie pracy na GUMed to:

- umowa o pracę na czas określony,
- możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
- atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
 

Termin składania dokumentów: 2 lipca 2021 r., godz. 23:59 - decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w polskiej wersji językowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
ortodoncja   GUMed   stomatologia   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH