PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

GUMed: praca w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego

Autor: nieck • Źródło: en
01-09-2021, 13:26
GUMed: praca w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego Możliwość pracy naukowej w GUMed (fot. Shutterstock)
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego GUMed chce zatrudnić dwóch asystentów, praca w pełnym wymiarze czasu.

Trwa konkurs na dwa stanowiska asystenta (pracownicy dydaktyczni) w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Praca na czas określony w pełnym wymiarze etatu.

Obowiązki na stanowisku asystenta:
- prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych,
- opracowywanie programów zajęć,
- doskonalenie warsztatu dydaktycznego,
- aktywny i udokumentowany udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach naukowych,
- publikacje i udział w konferencjach o charakterze dydaktycznym lub popularyzatorskim( w tym artykuły popularno -naukowe, przeglądowe),
- podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych (w tym posługiwania się językiem angielskim),
- udział w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni i jednostki,
- ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej.

Wymagania stawiane kandydatom:
- studia na kierunku lekarsko-dentystycznych na wydziale lekarskim,
- lekarz-dentysta,
- specjalizacja bądź w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie stomatologii dziecięcej,
- znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2,
- biegła znajomość  MS Office,
- udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej lub innej instytucji edukacyjnej lub udokumentowane doświadczenie pracy badawczej.

Wymagane dokumenty:
- deklaracja przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego, deklaracja, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy:
- CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
- potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach (jeśli dotyczy),
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
- inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego (opcjonalnie).

Termin składania dokumentów: 27 września 2021 r. godz. 23.59 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
GUMed   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH