PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

GUMed. Praca na stomatologii. Zgłoszenia do 15 stycznia

Autor: nieck • Źródło: gumed.edu.pl
16-12-2022, 15:42
GUMed. Praca na stomatologii. Zgłoszenia do 15 stycznia Możliwość zatrudnienia w GUMed Fot. AdobeStock
Trwa konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie  Stomatologii Wieku Rozwojowego GUMed. Praca na czas określony w pełnym wymiarze godzin.
 • Trwa konkurs na asystenta w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego GUMed
 • Poszukiwany pracownik dydaktyczny na czas określony, na cały etat.
 • Ofert przyjmowane są do 15 stycznia 2023 r. 

GUMed. Konkurs w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego 

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosił konkurs na asystenta w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego.  To stanowisko w grupie pracowników dydaktycznych. GUMed oferuje zatrudnienie na czas określony na cały etat.

 Obowiązki związane z tym stanowiskiem:

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły popularno-naukowe, przeglądowe).

Wymagania. Kandydat na stanowisko asystenta w GUMed

 • ukończone jednolite studia magisterskie z zakresu nauk medycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym,
 • szczegółowej wiedzy i zainteresowań z zakresu stomatologii dziecięcej,
 • posiadania doświadczenie dydaktycznego, zawodowego lub naukowego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • znajomość języka polskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w języku polskim,
 • biegłej znajomości obsługi pakietu MS Office.

Termin składania ofert: 15 stycznia 2023 r. godz. 23.59 

Rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów. Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed 

Potrzebne dokumenty

 • deklaracja przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami,
 • oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,
 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem
  (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
 • (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).
Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
stomatologia dziecięca   GUMed  

POLECAMY W SERWISACH