PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

GUMed: praca dla asystenta na stomatologii

Autor: nieck • Źródło: en
30-11-2021, 07:56
GUMed: praca dla asystenta na stomatologii Możliwość pracy na GUMed (fot. Shutterstock)
Trwa konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Periodontologii  i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej na Uniwersytecie Medycznym w  Gdańsku.

Poszukiwana jest osoba na stanowisko asystenta (grupa pracowników badawczo - dydaktycznych) w pełnym wymiarze czasu pracy. Przewidziane zatrudnienie na czas określony.

Obowiązki, które będą należały do  kandydata:
- prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
- prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
- udział w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni i jednostki,
- podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

Wymagania stawiane kandydatom:
- stopień magistra lub równorzędny,
- predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej.

 Oczekiwania:
- ukończone studia na kierunku lekarsko-dentystycznym,
- chęć do podjęcia specjalizacji w dziedzinie periodontologii,
- biegła znajomość języka angielskiego min. C1 potwierdzona certyfikatem.

Termin składania dokumentów:  25 grudnia 2021 r. godz. 23.59 

Wymagane dokumenty:
- CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem
- wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF (jeśli dotyczy),
-potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach (jeśli dotyczy),
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
- inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego (opcjonalnie).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
GUMed   periodontologia   choroby dziąseł   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH