Chęć studiowania na kierunku lekarsko – dentystycznym GUMed wyraziło 1088 kandydatów, co przełożyło się na 23,2 osoby na jedno miejsce.

Pięciu kandydatów legitymowało się maksymalną pulą punktów (200), z tym, że tylko dwóch zadeklarowało chęć studiowania na GUMed.

Jak na razie przywilej studiowania stomatologii na GUMed zagwarantowała sobie grupa osób mająca co najmniej 163 pkt. 13 osób, mając o jeden punkt mniej, oczekuje na decyzje zakwalifikowanych kandydatów.

Kandydaci, którzy uzyskali łącznie co najmniej 163 pkt., w tym biologia minimum 73 pkt. 

Osoby zakwalifikowane na I rok studiów na kierunku lekarsko-dentystyczny, studia jednolite magisterskie, stacjonarne; zobowiązane są do 22 lipca 2021 r. (do godziny 14:30) załączyć w systemie ERK (w formie plików pdf) skany wymaganych dokumentów, a następnie dostarczyć ich oryginały drogą pocztową do działu rekrutacji na adres: Aleja Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk (do 26 lipca 2021 r.). 

Kolejna zaktualizowana wersja listy osób zakwalifikowanych na I rok na kierunek Lekarsko-Dentystyczny, studia jednolite magisterskie, stacjonarne opublikowana zostanie 23 lipca 2021 r.