• GUMed opublikował 25 sierpnia kolejną listę przyjętych na stomatologię
  • Aż 29 kandydatów walczyło o jedno miejsce na stomatologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (studia dzienne stacjonarne)
  • Prawie ośmiu chętnych kandydatów na jedno miejsce było na kierunku techniki dentystyczne

GUMed publikuje progi punktowe na stomatologię 

Przywilej nauki stomatologii na GUMed (kierunek lekarsko - dentystyczny, studia jednolite magisterskie, stacjonarne) mają osoby, które uzyskały z matury co najmniej 171 punktów, w tym z biologii minimum 83 punktów. 

Pod kreską znalazły się m.in. trzy osoby z taką samą liczbą punktów (171), ale z gorszym wynikiem z biologii.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na listę studentów zobowiązani są do 29 sierpnia 2023 r. (do godziny 14:30) załączyć w systemie ERK (w formie plików pdf) wymagane dokumenty. W kolejnym kroku do 31 sierpnia do godz. 14.00 należy dostarczyć oryginały dokumentacji. 

Wysoka popularność studiów na GUMed

GUMed informuje, że liczba chętnych do studiowania stomatologii na tej uczelni (1365 osób) w roku akademickim 2023/24 była największa od szeregu lat.

Dużą popularnością cieszył się także kierunek lekarski (4148 osób, co przekłada się na 12,7 osób na jedno miejsce).

Wielu chętnych, w porównaniu do liczby miejsc, było także na kierunku techniki dentystyczne (238 kandydatów , co oznacza 7,9 osób na jedno miejsce).

Studia płatne. Stomatologia - prawie 11 kandydatów na miejsce

Podobna sytuacja jak na studiach dziennych stacjonarnych (bezpłatnych) panowała w przypadku studiów niestacjonarnych. Najwięcej kandydatów na jedno miejsce zanotowano na kierunku lekarsko – dentystycznym (234 kandydatów, czyli 10,6 osób na jedno miejsce).

Na drugim miejscu pod tym względem, tak jak w przypadku studiów dziennych, uplasował się kierunek lekarski (722 kandydatów, czyli 4,2 osoby na jedno miejsce).