PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

GUMed: oferta pracy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej

Autor: nieck • Źródło: en
30-03-2022, 09:42
GUMed: oferta pracy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Możliwość kariery naukowej w GUMed Fot. Pixabay
Ogłoszono konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej GUMed.

Trwa konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony.

Obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku:
- prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
- prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
- udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
- podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

Wymagania stawiane kandydatom
- ukończone jednolitych studiów magisterskich z zakresu nauk medycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym,
- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- specjalizacja z chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1,
- znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim.

Ponadto szanse rosną, gdy kandydat ma:
- dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 (publikacja naukowa zamieszczona w czasopiśmie znajdującym się – na dzień składania wniosku – w pierwszym/drugim kwartylu Q1/Q2 wskaźnika oddziaływania (Impact Factor);
- dorobek naukowy wynosi co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe. 

Zatrudnienie wiąże się z:
- umową o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
- możliwością rozwoju zawodowego,
- pakietem świadczeń pozapłacowych.

Termin składania dokumentów: 25 kwietnia 2022 r., godz. 23.59 

Więcej szczegółów Gdański Uniwersytet Medyczny.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
GUMed   chirurgia stomatologiczna   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH