PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

GUMed: konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ortodoncji

Autor: nieck • Źródło: en
25-08-2021, 09:05
GUMed: konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ortodoncji Możliwość pracy naukowej w dziedzinie ortodoncji (fot. Unsplash)
Trwa konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ortodoncji na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Jest wakat na stanowisku asystenta ( w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych), pełny wymiar czasu pracy, zatrudnienie na czas określony.

 Co będzie leżało w obowiązkach asystenta:
prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
- prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
- udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
- podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

Wymagania stawiane kandydatom:
- tytuł magistra lub równorzędnego – ukończonych studiów medycznych, na wydziale lekarskim, na kierunku: lekarsko-dentystycznym,  
- dyplom lekarza dentysty,
- min. 2-letnie doświadczenie w pracy zawodowej,
- podnoszenie kwalifikacji poprzez czynny udziału w kursach, szkoleniach oraz konferencjach,
- dobra znajomość języka angielskiego (min. B2),
- znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,
- predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej.

Potrzebne dokumenty:
- deklaracja przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:
- oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,

- CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- tytuł zawodowy wraz z suplementem,
- (jeśli dotyczy) zaświadczenia o uzyskanych specjalizacjach,
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
- inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego (opcjonalnie).

Termin składania dokumentów: 18 września 2021 r. godz. 23.59.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
ortodoncja   GUMed   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH